Ventab med och utvecklar framtidens kontor

 

Akademiska Hus ska bygga framtidens kontorsbyggnad i Göteborg, en investering på 380 miljoner kronor.

Med på tåget finns ventilationsföretaget Ventab.

– Vi ska ligga i framkant när det kommer till innovativa lösningar, säger Martin Persson, projektledare på Ventab Styr.

Ventab växer i marknadsandelar i Västsverige. Göteborgsföretaget, som egentligen är två med sin styr- och ventdel, är sedan länge störst i området och breddar sig med allt fler uppdrag. Nyligen klubbade statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus igenom beslutet att bygga sin andra kontorsbyggnad på Johanneberg Science Park i Göteborg, kallat JSP2, och där Ventab ansvarar för ventilation och fastighetsautomation. Byggnaden kommer bestå av kontor och lärosalar, gemensamma ytor samt innehålla en rad innovativa lösningar som ska skapa flexibla läromiljöer, vara värdeskapande och klimatanpassat. Meningen är att byggnaden ska vara en test- och demonstrationsarena för innovationsprojekt. Exakt vilka idéer och hur de ska förverkligas ansvarar just nu ett antal innovationsgrupper för, där Martin Persson från Ventab Styr sitter med i gruppen för infrastruktur.
– JSP2 är ett jättespännande projekt som kommer att både utveckla och utmana alla oss som är med i byggnationen. Meningen är att vi ska ta fram nya lösningar som sedan också kan komma till användning i framtida projekt, förklarar han.

En av utmaningarna kommer vara att driva byggnaden med likström. Dessutom kommer byggnaden kylas ned med PCM-teknik, ett projekt som är ytterst ovanligt i Sverige.
Idén kommer i allra högsta grad att påverka ventilation- och fastighetsautomationsarbetet, men exakt hur är fortfarande oklart.
– Vi befinner oss fortfarande på idéstadiet med allting, så det får vi se längre fram.

Men givetvis har vi en hög ambition med uppdraget och vårt mål är att bidra till nya och innovativa lösningar i branschen, säger Niklas Beckman, projektledare för Vent.
Första spadtaget av Johanneberg Scienes parks andra byggnad är beräknad att starta i maj i år och vara klar sommaren 2019.