Ventabs data- och personuppgiftspolicy

Så här behandlar VENTAB företags- och personuppgifter.

Kund, leverantör och partner
VENTAB behandlar personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Vi gör det även för att vi ska kunna förbättra våra tjänster. Exempel på detta det kan vara statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. VENTAB använder även uppgifter för inbjudan till branschseminarier.

Personuppgifter vi registrerar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och befattning.

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.

För att fullgöra ett avtal
Vi använder uppgifter vid faktureringhantering och administration i projekt samt övrig kommunikation via epost.

För att uppfylla rättsliga intressen
VENTAB kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget. Personuppgifter sparas enligt ansvarstiden i ABK09, i 10 år eller så länge vi ser möjlighet till fortsatt samarbete vid tilläggsbeställningar. Vi sparar även uppgifter som framkommit vid fakturering enligt bokföringslagen och skattefrågor.