Om oss

Ventab bildades 1977 av göteborgaren Berne Christenson. Under tidiga 1990-talet utökades ventilationsföretaget till att även kunna erbjuda sina kunder fastighetsautomation och blev ett av de första bolagen i branschen som kunde kalla sig fabrikatsoberoende, vilket man är än idag. Under 2000-talet utökade vi vårt erbjudande till att också innefatta systemintegration mellan olika fabrikat.
Ventab riktar sig brett och har kunder på flera olika områden, bland annat byggföretag, fastighetsägare, kommun, landsting, industri och byggledningsföretag.

2016 omsatte bolagen Ventab och Ventab Styr över 230 miljoner kronor och har i dag drygt 80 anställda, vilket gör företaget till det största i branschen i Göteborg.
Ventab är ISO- och miljöcertifierade.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag.


Varför
anlita
oss?

Samverkan

Samarbete och delaktighet är två av våra viktigaste ledord på Ventab. I varje projekt vi tar oss an sätter vi ihop ett unikt team utifrån kunden behov. Genom en god gemenskap skapar vi förtroende och får alla att känna sig delaktiga i processen. 
Vi är också noggranna med att föra en öppen kommunikation mellan alla parter, för att få arbetet att flyta på effektivt.

Ansvar

Vi är trygga i det vi gör, vilket innebär att vi alltid tar ansvar för våra projekt. Vi är dessutom ett oberoende företag som inte är slutna till några specifika varumärken eller leverantörer, vilket innebär att vi alltid utgår från kundens behov i första hand. När injustering och driftoptimering är slutfört kan vi garantera att vi uppfyller ställda krav. Vi vet vad vi gör, helt enkelt.

Erfarenhet

Med drygt 40 års erfarenhet i branschen tillhör vi de mest erfarna i landet. 
Våra projekt genom åren har varit många och av olika karaktärer, vilket gör oss till ett mångfacetterat företag som klarar av och vågar ta sig an alla typer av uppdrag.