Våra projekt

 

, ,

Borås (flera projekt)

Ventab breddar sig geografiskt och gör en etableringssatsning i Borås. Just nu ligger fem stora projekt i pipeline och målet är att växa ännu mer. – Vi har länge haft Borås i sikte men det är väl först nu som vi känt att vi haft tid och resurser att göra det, säger projektledare Tomas Nordin, som ansvarar för de fem…

,

Mölndals Galleria

Mölndals Galleria är en del av den stora stadsutvecklingsbyggnationen som påbörjats i kommunen. I gallerian kommer det framöver att finnas butiker och kaféer. Uppdraget Ventab har är ett partneringprojekt där vi är med både på Vent och Styr, från systemhandling till att huset/husen står färdiga och är driftoptimerade. Beställare: NCC

Regionens hus

Göteborg arbetar just nu med att  samlokalisera kommunens och regionens administrativa avdelningar på ett ställe och har därför beslutat att bygga ett nytt hus. Ambitionen är att reducera antalet administrativa lokaler till ett fåtal platser i Göteborgsområdet för att åstadkomma effektivare lokalutnyttjande, bättre samordningsmöjligheter och andra fördelar som en samlokalisering medför. Objektet är centralt beläget nära Centralstationen, bussterminalen vid Nils Ericsonsplatsen och E45 med dess av- och påfarter….

Traktören

Traktören inrymmer kontorslokaler för tre kommunala förvaltningar Stadsledningskontoret, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret. Anledningen till ombyggnationen är att verksamheten växt och behöver fler kontorsplatser, vilket innebär att plan 5 och 6, och delvis plan 2, kommer att byggas om. I entreprenaden ska ny ventilation kompletteras och nya aggregat places på yttertak. Byggstart: Q1 2016 Byggslut: Q2 2016 Beställare: F O Peterson…

,

SKF One Roof

One Roof är arbetsnamnet på en ny byggnad som ska byggas på den södra sidan av Säveån. Det kommer att bli en modern och miljöklassad byggnad på dryga 8 000 kvadratmeter och med plats för över 300 medarbetare. Byggnaden kommer att utgöras av en verkstads- och laboratoriedel samt kontor- och konferensutrymme. 
Bakgrunden är att SKF vill skapa en dynamisk arbetsmiljö…

,

Skeppsbroplatsen

Skeppsbroplatsen är ett område i centrala Göteborg, innanför vallgraven. Byggnadsprojektet innefattar fastigheterna 52:4 och 52:5, som ägs av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Planen är att omvandla stora ytor kontor i fastigheterna till hotell. Det planerade hotellet ska innehålla 280 rum och blir 11 500 kvadratmeter stort, vilket innebär att drygt 8 000 kvadratmeter kontor byggs om till hotell. Ventab…