Våra projekt

 

Mölndals sjukhus

Vid Mölndals sjukhus byggs en ny byggnad, Hus R,  som ska samla forskning, utveckling och utbildning på ett och samma ställe. Utöver forskningslokaler ska huset rymma kafé, studietorg, bibliotek och utbildningsytor. Det ställs särskilda krav på planering och samordning för att inte störa den vård som måste kunna fungera fullt ut, parallellt med byggnationen. Uppdraget är ett partneringprojekt tillsammans företaget Byggdialog…

Toltorps trygghetsboende

Toltorp är ett nytt trygghetsboende med 67 lägenheter och gymlokal med relaxavdelning på översta våningen samt gemensamhetslokaler på bottenplan. Ledande montör är Henrik Beckman. Byggherre: Mölndalsbostäder Byggstart: 1 apri 2016 Beställare: PEAB Entreprenadform: Totalentreprenad

,

Skeppsbroplatsen

Skeppsbroplatsen är ett område i centrala Göteborg, innanför vallgraven. Byggnadsprojektet innefattar fastigheterna 52:4 och 52:5, som ägs av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Planen är att omvandla stora ytor kontor i fastigheterna till hotell. Det planerade hotellet ska innehålla 280 rum och blir 11 500 kvadratmeter stort, vilket innebär att drygt 8 000 kvadratmeter kontor byggs om till hotell. Ventab…