Våra projekt

 

, ,

Borås (flera projekt)

Ventab breddar sig geografiskt och gör en etableringssatsning i Borås. Just nu ligger fem stora projekt i pipeline och målet är att växa ännu mer. – Vi har länge haft Borås i sikte men det är väl först nu som vi känt att vi haft tid och resurser att göra det, säger projektledare Tomas Nordin, som ansvarar för de fem…

Sobacken

Ett nytt reningsverk ska byggas, på Sobacken i Borås, efter beslut av Borås Energi och Miljö AB. Upphandlingen har vunnits av vattenreningsföretaget Purac och för byggnadsentreprenaden står PEAB för. Den nya anläggningen kommer att kunna ta emot drygt 8 300 ton kommunalt slam per år och ska täcka behovet av omhändertagande av kommunalt slam fram till år 2035. När anläggningen…