Produkter & Tjänster

På Ventab arbetar vi ständigt med ett helhetstänk. Det innebär att vi gärna är med och arbetar i hela processen – från idéstadiet fram till slutförandet av projektet. Det inkluderar bland annat projektering, installation, programmering, driftsättning och injustering. När projektet är klart erbjuder vi driftoptimering, service och övervakning. Arbetet genomsyras alltid av ett miljö- och energieffektivt tänk.

För att kunna erbjuda våra kunder de mest prisvärda lösningarna är vi fabriksneutrala i våra projekt.

Våra duktiga medarbetare har mångårig erfarenhet i branschen och vi kan erbjuda den totala helhetskompetensen inom följande områden:

Service

När ett projekt är klart sätter efterarbetet i form av driftoptimering igång.

Vår serviceavdelning erbjuder ett brett spektra av tjänster, Det kan vara allt från att hålla i gång en anläggning, till mindre installationsombyggnader, som motorbyten, filterbyten och övrigt som kan behöva göras i en luftbehandlingsanläggning.

Givetvis sköter vi driftoptimering i projekt vi själva varit delaktiga i men erbjuder även tjänsten i färdiga projekt.

Entreprenad

Från stadiet att någon har en idé om att bygga ett hus vill vi vara med och skapa klimatet. Antingen genom att ansvara för projektering alternativt vara en aktiv samarbetspartner.

Fördelen med att låta oss vara med från första början i ett projekt är många. På det sättet kan vi bidra med kvalitet, gott arbetsklimat och bra energi- och miljötänk. Det ger oss också utrymme att alltid tänka kostnadseffektivt, både med avseende på produktval och installationslösningar, och därmed få en nöjd slutkund.

Under hela installationsfasen samarbetar våra projektledare och montörer för att få till de mest effektiva och ljuddämpande installationerna.

Styr

På vår styravdelning har vi över 30 års erfarenhet av fastighetsautomation. Våra kunskaper sträcker sig brett och vi konstruerar, programmerar, installerar och tar fram systemlösningar. Dessutom driftoptimerar vi och erbjuder övervakning på distans. Vi har mångårig erfarenhet av programmering och integration av olika styrsystem och styrfabrikat, till exempel SAIA, Beckhoff, KTC, Mitsubishi, Trend och Siemens.

SCADA
Vi arbetar med SCADA-system för fastighetsägare med långsiktiga förvaltningsbehov. På det området ligger vi i framkant och tillhör ett av de företag i Sverige som arbetar med systemintegration. Det har gjort oss eftertraktade på marknaden och vi har uppdrag utspridda över hela landet.
För att bygga SCADA-system använder vi bland annat produkter från CitectScada (Schneider Electric) och Webport (Moldeo AB).
Vi är delaktiga i utveckling av stödprogram såsom FlexFas, Flextime, Alarmus och CiTree. Produkterna säljs via Sputnik-SCADA och används idag av ett stort antal långsiktiga fastighetsägare inom stat, kommun och större privata aktörer.
Vi har vana att integrera styrsystem inom fastighetsautomation med standard kommunikationsbussar t. ex. Mbus och BACnet.