Våra projekt

 

, ,

Borås (flera projekt)

Ventab breddar sig geografiskt och gör en etableringssatsning i Borås. Just nu ligger fem stora projekt i pipeline och målet är att växa ännu mer. – Vi har länge haft Borås i sikte men det är väl först nu som vi känt att vi haft tid och resurser att göra det, säger projektledare Tomas Nordin, som ansvarar för de fem…

Mölndal Stad

2022 har Mölndal Stad som ambition att öka sin befolkningsmängd till drygt 70 000 invånare. För att nå målet planerar kommunen stora satsningar i form av nya byggnationer inom bland annat äldrevård, skolor och idrottsområden. Ventab är en av de tunga aktörer i satsningen och finns involverade i fem stora projekt: Almåsskolan, Lindome sporthall och förskolorna Mården/Regnbågen, Östra Balltorp och…

,

Mölndals Galleria

Mölndals Galleria är en del av den stora stadsutvecklingsbyggnationen som påbörjats i kommunen. I gallerian kommer det framöver att finnas butiker och kaféer. Uppdraget Ventab har är ett partneringprojekt där vi är med både på Vent och Styr, från systemhandling till att huset/husen står färdiga och är driftoptimerade. Beställare: NCC

Mölndals sjukhus

Vid Mölndals sjukhus byggs en ny byggnad, Hus R,  som ska samla forskning, utveckling och utbildning på ett och samma ställe. Utöver forskningslokaler ska huset rymma kafé, studietorg, bibliotek och utbildningsytor. Det ställs särskilda krav på planering och samordning för att inte störa den vård som måste kunna fungera fullt ut, parallellt med byggnationen. Uppdraget är ett partneringprojekt tillsammans företaget Byggdialog…

Regionens hus

Göteborg arbetar just nu med att  samlokalisera kommunens och regionens administrativa avdelningar på ett ställe och har därför beslutat att bygga ett nytt hus. Ambitionen är att reducera antalet administrativa lokaler till ett fåtal platser i Göteborgsområdet för att åstadkomma effektivare lokalutnyttjande, bättre samordningsmöjligheter och andra fördelar som en samlokalisering medför. Objektet är centralt beläget nära Centralstationen, bussterminalen vid Nils Ericsonsplatsen och E45 med dess av- och påfarter….

Sobacken

Ett nytt reningsverk ska byggas, på Sobacken i Borås, efter beslut av Borås Energi och Miljö AB. Upphandlingen har vunnits av vattenreningsföretaget Purac och för byggnadsentreprenaden står PEAB för. Den nya anläggningen kommer att kunna ta emot drygt 8 300 ton kommunalt slam per år och ska täcka behovet av omhändertagande av kommunalt slam fram till år 2035. När anläggningen…

Toltorps trygghetsboende

Toltorp är ett nytt trygghetsboende med 67 lägenheter och gymlokal med relaxavdelning på översta våningen samt gemensamhetslokaler på bottenplan. Ledande montör är Henrik Beckman. Byggherre: Mölndalsbostäder Byggstart: 1 apri 2016 Beställare: PEAB Entreprenadform: Totalentreprenad

Traktören

Traktören inrymmer kontorslokaler för tre kommunala förvaltningar Stadsledningskontoret, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret. Anledningen till ombyggnationen är att verksamheten växt och behöver fler kontorsplatser, vilket innebär att plan 5 och 6, och delvis plan 2, kommer att byggas om. I entreprenaden ska ny ventilation kompletteras och nya aggregat places på yttertak. Byggstart: Q1 2016 Byggslut: Q2 2016 Beställare: F O Peterson…

Bollebygdskolan

En ny skola i årskurserna F-6 byggs i Bollebygd och Ventab har fått i uppdrag av Bollebygds kommun att ansvara för luftbehandling, från projektering fram till slutförande och färdigjusterad skola. Byggnationen är kommunens största satsning någonsin och skolan ska byggas i två plan i anslutning till befintlig högstadieskola. Byggstart Q2 2015 Byggslut Q2 2016 Inflyttning våren 2017 Arkitekt: Liljewalls Beställare…

Henånskolan

Henånskolan på Orust är en grundskola med åldersklasser ett till nio. Nu har det bestämts att skolan, som ligger i centrala Henån, ska få ett nytt inneklimatsystem. Uppdraget för Ventab sker tillsammans med NCC och innebär att vi bygger om till ett FTX-system. Ventab kommer att vara verksamma i uppdraget under läsåret 2015-2016.  Mer info Byggstart: Q2 2015 Byggslut: Q3 2016 Inflyttning:…