ALLMÄN INFORMATION:

  • Projekt: Bollebygdskolan
  • Konstruktionsdatum: Q2 2015 - Q2 2016
Dela detta projektet
Beskrivning

En ny skola i årskurserna F-6 byggs i Bollebygd och Ventab har fått i uppdrag av Bollebygds kommun att ansvara för luftbehandling, från projektering fram till slutförande och färdigjusterad skola. Byggnationen är kommunens största satsning någonsin och skolan ska byggas i två plan i anslutning till befintlig högstadieskola.

Byggstart Q2 2015

Byggslut Q2 2016

Inflyttning våren 2017

Arkitekt: Liljewalls

Beställare SKANSKA, Andreas Thylander

Totalentreprenad Partnering