Våra projekt

 

,

SKF One Roof

One Roof är arbetsnamnet på en ny byggnad som ska byggas på den södra sidan av Säveån. Det kommer att bli en modern och miljöklassad byggnad på dryga 8 000 kvadratmeter och med plats för över 300 medarbetare. Byggnaden kommer att utgöras av en verkstads- och laboratoriedel samt kontor- och konferensutrymme. 
Bakgrunden är att SKF vill skapa en dynamisk arbetsmiljö…

,

Skeppsbroplatsen

Skeppsbroplatsen är ett område i centrala Göteborg, innanför vallgraven. Byggnadsprojektet innefattar fastigheterna 52:4 och 52:5, som ägs av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Planen är att omvandla stora ytor kontor i fastigheterna till hotell. Det planerade hotellet ska innehålla 280 rum och blir 11 500 kvadratmeter stort, vilket innebär att drygt 8 000 kvadratmeter kontor byggs om till hotell. Ventab…