ALLMÄN INFORMATION:

  • Projekt: SKF One Roof
  • Konstruktionsdatum: Q3 2014
 – Q3 2015
  • Plats:
  • Area: drygt 8 000 kvm m2
Dela detta projektet
Beskrivning

One Roof är arbetsnamnet på en ny byggnad som ska byggas på den södra sidan av Säveån. Det kommer att bli en modern och miljöklassad byggnad på dryga 8 000 kvadratmeter och med plats för över 300 medarbetare. Byggnaden kommer att utgöras av en verkstads- och laboratoriedel samt kontor- och konferensutrymme. 
Bakgrunden är att SKF vill skapa en dynamisk arbetsmiljö med många mötespunkter för samverkan mellan olika avdelningar och kompetenser för att frigöra personalens fulla potential och kunna åstadkomma ett starkt kundfokus. Ventab är delaktiga i One Roof och ansvariga för luftbehandling och styr.

Mer info

Lokalarea: drygt 8 000 kvm
Byggstart: Q3 2014
Inflyttning: Q3 2015
Certifieringar: LEED GOLD
Arkitekt: Liljewalls
Ventprojektör: ÅF
Beställare: SERNEKE
Samverkansentreprenad, Partnering