ALLMÄN INFORMATION:

  • Projekt: Sobacken rötningsanläggning
  • Konstruktionsdatum: 2015-2018
  • Plats:
  • Värde: Totalentreprenad
Dela detta projektet
Beskrivning

Ett nytt reningsverk ska byggas, på Sobacken i Borås, efter beslut av Borås Energi och Miljö AB. Upphandlingen har vunnits av vattenreningsföretaget Purac och för byggnadsentreprenaden står PEAB för.

Den nya anläggningen kommer att kunna ta emot drygt 8 300 ton kommunalt slam per år och ska täcka behovet av omhändertagande av kommunalt slam fram till år 2035.
När anläggningen står klar kommer även en uppgraderingsanläggning vara färdigställd, för att kunna höja produktionen av fordonsbränsle från biogas. Den årliga produktionen kommer att uppgå till drygt 2 100 000 liter bensin.
Det nya reningsverket är en del av Borås Stads plan att göra kommunen till en fossilbränslefri stad.

Ventab har via PEAB fått uppdraget att ansvara för luftbehandlingen, från projektering fram till slutförande, något som innebär sysselsättning för både vår ventilation- samt styravdelning.