ALLMÄN INFORMATION:

  • Projekt: 1803 Traktören
  • Konstruktionsdatum: 2016-03-21
Dela detta projektet
nordstan
Beskrivning

Traktören inrymmer kontorslokaler för tre kommunala förvaltningar

Stadsledningskontoret, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret.

Anledningen till ombyggnationen är att verksamheten växt och behöver fler kontorsplatser,

vilket innebär att plan 5 och 6, och delvis plan 2, kommer att byggas om.

I entreprenaden ska ny ventilation kompletteras och nya aggregat places på yttertak.

 

Byggstart: Q1 2016
Byggslut: Q2 2016

Beställare: F O Peterson & Sönder Byggnads AB
Entreprenadform: Totalentreprenad