ALLMÄN INFORMATION:

  • Projekt: 1803 Traktören
  • Konstruktionsdatum: 2016-03-21
Dela detta projektet
Beskrivning

Traktören inrymmer kontorslokaler för tre kommunala förvaltningar

Stadsledningskontoret, Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret.

Anledningen till ombyggnationen är att verksamheten växt och behöver fler kontorsplatser,

vilket innebär att plan 5 och 6, och delvis plan 2, kommer att byggas om.

I entreprenaden ska ny ventilation kompletteras och nya aggregat places på yttertak.

 

Byggstart: Q1 2016
Byggslut: Q2 2016

Beställare: F O Peterson & Sönder Byggnads AB
Entreprenadform: Totalentreprenad