Tack alla som kom på vårt seminarium!

DSC_0979Ventab anordnade den 6:e oktober ett seminarium om Energioptimering. Ett 30-tal inbjudna gäster var närvarande och de fick höra Anders Tennerhed, från ECIS, bland annat redogöra för  hur man kan åstadkomma stora besparingar och bättre klimat genom systematisk analys av funktioner i värme,- kyl och ventilationssystemen.

Viktor Lindström från Ecopilot AB berättade därefter hur man med hjälp av programvaran Ecopilot kan  uppnå ytterligare energibesparing genom att samordna värme,- kyl och ventilationssystemen och ta hänsyn till byggnadernas termiska lagringsförmåga mm.

Seminariet avslutades med en intressant diskussion om bland annat vikten av att  kontinuerligt följa upp och analysera funktionen av befintliga system då dessa ibland inte är helt optimerade för lägst energiförbrukning eller så har inställningar ändrats genom åren. Har man dessutom en Ecopilot installerad så kan man direkt se om det uppstår något fel i byggnadens system som orsakar ökad energiförbrukning eller klimatavvikelser.

Vi tackar våra experter från ECIS och Ecopilot och alla deltagarna för en intressant och givande dag!

 

Lämna en kommentar