Ventab satsar i Borås

Ventab breddar sig geografiskt och gör en etableringssatsning i Borås.

Just nu ligger fem stora projekt i pipeline och målet är att växa ännu mer.

– Vi har länge haft Borås i sikte men det är väl först nu som vi känt att vi haft tid och resurser att göra det, säger projektledare Tomas Nordin, som ansvarar för de fem projekten.

Bland annat rör det sig om reningsverket Sobacken med planerad byggstart i maj och ett ordervärde på 3,4 miljoner.
Stema Screen är en tryckerifirma i Borås som ska få nya lokaler. Vårt uppdrag är att upprätt en ventilationsanläggning som är anpassad för personal och tryckerimaskiner. Den planerade byggstarten är också planerad i maj och ska vara klart i november.

De andra tre projekten rör en ny skola som ska byggas, Gånghesterskolan (partnering), och arbete i befintliga fastigheter, Guldbaggen (som ska bli en skola) och Dammsvedjan (3 punkthus).

 

FAKTA

Sobacken
Nytt reningsverk som ska luftbehandlas.

Ett totalentreprenad med planerad byggstart i maj 2017.

Stema Screen
Specialanpassade ventilationsanläggning

Ordervärde: 2 milj
Byggstart: maj 2017
Klart: november 2017

Gånghesterskolan
Partneringprojekt
Byggstart: Början på 2018
Guldbaggen
Kontorslokaler som ska bli lektionssalar, ombyggnationen sker stegvis i fem etapper.
Ordervärde: 2 milj
Byggstart: vecka 14 (etapp 1)

 

Dammsvedjan Hyreshus
3 punkthus.
Ordervärde: 2,2 milj
Byggstart: januari 2017

Lämna en kommentar