Intervju med Ventab i VVS-forum

VVS-forum har uppmärksammat Ventabs pågående projekt för förskolan Hoppet, Göteborg, som ska bli Sveriges första nästintill fossilfria bygge. I en lång intervju kan man ta del av hur Ventab satsat på att hitta andra sätt för att minimera klimatbelastningen, så som nya metoder, material och återbruk. Målet med projektet är att så långt som möjligt bygga förskolan utifrån fossilfria material och metoder. Läs hela intervjun här!


Ventab utökar personalstyrkan – stärker närvaron i Västra Götalandsregionen

Från och med februari 2021 utökas Ventabs styrka genom rekryteringen av Keijo Tervakoski som ny projektledare. Keijo kommer att vara stationerad i Trollhättan och bland annat ansvara för uppdrag inom ramavtalet med Västfastigheter.

Ventab har sedan tidigare tre montörer stationerade i Trollhättan. Rekryteringen av en ny projektledare stärker bolagets närvaro i Västra Götalandsregionen.
– I takt med att vi får allt fler projekt i de norra delarna av Västra Götaland, och då vi fått förlängt ramavtal med Västfastigheter behövde vi stärka upp med en ny projektledare på plats, berättar Hillevi Skötte, vd på Ventab.

Ventab och Ventab Styr ska utföra installationer i Västfastigheters byggnader inom hela Västra götalandsregionen via nya ramavtal som gäller från och med 2021. Västfastigheter bygger, renoverar och ansvarar för driften av kritiska vårdmiljöer samt kultur- och utbildningssektorns lokaler inom hela Västra Götalandsregionen.

Ett av projekten som Keijo tar över rodret för är Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Här är Ventab tillsamman med Fyrkanten generalentreprenörer för ett projekt med syfte att säkerställa ett bra klimat och att sjukhuset får den luft det behöver samt energioptimerande åtgärder.
– Vi får arbeta med det vi är bäst på, att utföra installationer nära beställaren och under pågående verksamhet. Det krävs specialister för att arbeta med integration i stora överordnade system i känsliga miljöer med höga krav och det känns bra att vara en del av ett erfaret team på Ventab, säger Keijo.

Keijo har tidigare arbetat med Ventab men då som underentreprenör genom familjeföretaget han drivit tillsammans med sin pappa. Han har en bakgrund som elektriker och montör såväl som egenföretagare och entreprenör.
– Jag tror att min bakgrund som montör och den förståelsen för processen det medför kan vara en fördel i projektledningen. Nu ser jag fram emot att vara en del av ett större företag som Ventab och dessutom vara den som ansvarar för att driva och utveckla några av bolagets större projekt, berättar Keijo.

Keijo bor i Trollhättan med sin fru och tre barn. På fritiden umgås han gärna med familj och vänner, är ute i naturen med hunden och spelar paddel.


Gösta Schelin med systerbolag Pactor och Ventilationshygien blir en del av Currentum

Gösta Schelin med systerbolag Pactor och Ventilationshygien blir en del av installationsgruppen Currentum

Onsdag 31 mars stod det klart att Ingenjörsfirman Gösta Schelin, Pactor och Ventilationshygien AB blir en del av Currentum. I och med tillskottet omsätter Currentum över 1,4 miljarder kronor årligen.

Gösta Schelin, med bas i Stockholm, har ett heltäckande erbjudande inom projektering, installation och service kopplat till inomhusklimat. I koncernen ingår Ingenjörsfirman Gösta Schelin AB, Pactor Luftbehandling AB och Ventilationshygien AB som tillsammans omsätter drygt 250 miljoner årligen och sysselsätter cirka 60 personer.

– Vi ser fram emot att bli en del av en stor framgångsrik företagsgrupp. Det ger oss utökade möjligheter att fortsätta växa och utveckla våra företag för framtiden, säger Eric Lindqvist, ordförande i Gösta Schelin och fortsätter:
– Vi strävar alltid efter att vara i främsta ledet med utveckling inom tekniska lösningar, miljö och kvalitet. Tillsammans med våra nya systerföretag inom Currentum kan vi utveckla erbjudandet ytterligare med målet att bli främst inom klimat i Sverige.

Uppdragen som bolagen genomför omfattar allt från små servicearbeten till kompletta totalentreprenader. De har kvar sina respektive varumärken och ledning.
– Vi är glada över att kunna komplettera gruppen med en viktig hörnsten i Stockholms-området. En välmeriterad aktör som kan bidra med en gedigen erfarenhet och en stor kompetens inom luftbehandling och ventilationsinstallationer, säger Hillevi Skötte, VD på Ventab och del av Currentums ledning och styrelse.

Currentum bildades i oktober 2020, genom ett partnerskap mellan Ventab, Installationsbolaget och Ventilationsprojekt. Sedan dess har flertalet bolag anslutits till gruppen och i och med det senaste förvärvet omsätter de tillsammans över 1,4 miljarder kronor och sysselsätter cirka 560 medarbetare.  Currentums verksamhetsområden innefattar idag ett heltäckande erbjudande inom allt från ventilation, vs och sprinkler till el, fastighetsautomation och säkerhetsanläggningar. Gruppen har idag en geografisk täckning från Göteborg i Väst till Stockholm i Öst.
– Det här förvärvet ligger helt i linje med vår fortsatta satsning och ambition att expandera i hela landet, säger Hillevi Skötte.

Currentum är en marknadsledande installationsgrupp bestående av Installationsbolaget VS, Tingvallastadens Rör, Ibjerge Installation, Ventab, Ventilationsprojekt, CH Vent, Ventmetoder, Reglera, Lundgrens El, Lås & Nycklar, KomfortAutomatik samt Gösta Schelin Partners AB. Gruppen samägs av entreprenörerna i bolagen och Axcel Management AB. Currentum omsätter drygt 1,4 Miljarder Kronor och har närmare 560 medarbetare inom VS, sprinkler, ventilation, fastighetsautomation, el, energi och säkerhetsanläggningar. Gruppen finns fysiskt representerad i Karlstad, Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm, Eskilstuna och Västerås.