Intervju med Ventab i VVS-Forum

VVS-Forum har uppmärksammat Ventabs samgående med Installationsbolaget och Ventilationsprojekt med en lång intervju. Läs hela intervjun här!

 

 


Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr AB ingår ett partnerskap för framtiden

Vi är glada över att kunna informera alla våra medarbetare och kunder om att Ventab har ingått ett partnerskap med Installationsbolaget och Ventilationsprojekt. Tillsammans bildar vi en stark installationsgrupp, Currentum, inom ventilation, fastighetsautomation, VS och sprinkler med kontor i Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm och Eskilstuna.

Ventab, Installationsbolaget och Ventilationsprojekt kommer att behålla sina egna varumärken, sin väletablerade företagskultur och lokala förankring för kunder såväl som medarbetare. Samtidigt kommer vi att stärkas av att ingå i en större grupp genom bland annat ett bredare kunderbjudande, ökade resurser och förstärkt marknadstäckning. För Ventabs medarbetare innebär partnerskapet att vi kommer att kunna satsa ännu mer på personal- och verksamhetsutveckling.
– Det här är en fantastisk möjlighet för oss för att kunna växa och utveckla Ventab och Ventab Styrs affär för att bli ännu starkare, säger Hillevi Skötte.

Den nya gruppen omsätter runt 900 miljoner kronor med över 300 medarbetare och har stark marknadstäckning i både västra och östra Sverige. Tillsammans med Axcel som kapitalstark partner planerar vi tillsammans för fortsatt utveckling och expansion av verksamheten i hela Sverige inom våra nuvarande och kompletterande teknikområden.

Bildandet av den nya gruppen, Currentum, innebär att vi tillsammans kommer att få ett ännu starkare kunderbjudande och fler affärsmöjligheter.

 

Om Currentum
Currentum är en marknadsledande installationsgrupp bestående av:

Ventab är en av de största och mest erfarna aktörerna inom ventilation och fastighetsautomation i Västsverige med huvudkontor i Göteborg sedan 1977. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr omsätter idag omkring 300 miljoner kronor med drygt 80 anställda.

 Ventilationsprojekt har funnits sedan 1993 och är idag ledande inom ventilation på orterna Nyköping/Södertälje, Norrköping, Linköping, Köping/Eskilstuna och Katrineholm. Ventilationsprojekt har cirka 120 medarbetare och omsätter omkring 300 miljoner kronor.

Installationsbolaget VS startades i Göteborg 2000 och är sedan 2014 även etablerat i Stockholm. Installationsbolaget Sprinkler etablerades 2003. Tillsammans utför bolagen alla typer av rör- och sprinklerinstallationer, sysselsätter ca 115 anställda och omsätter mer än 300 miljoner kronor.

Currentum AB:
Hillevi Skötte, VD Ventab
E-mail: hillevi@ventab.se
Tel.: +46 709 62 76 48

Stefan Franzén, ordförande Ventilationsprojekt
Email: stefan.franzen@ventilationsprojekt.se
Tel.: +46 705 35 80 98

Sören Adolfsson, VD Installationsbolaget
E-mail: soren@installationsbolaget.se
Tel.: +46 702 65 21 40


Ventab i World in property

"Vi har sedan januari 2017 arbetat med projektering och kalkylstöd och nu under 2020 startar vi med rivning av befintliga installationer. Vi är mycket stolta över att ha fått förtroende att utföra detta uppdraget tillsammans med Eitech och andra entreprenörer", säger Berne Christenson på Ventab.

Läs hela artikeln här.

 

 


Ventab får uppdrag värt 70 miljoner för Västlänken

Västsvenska Ventab har tecknat kontrakt med Eitech gällande bygget av den nya Centralstationen i Göteborg. Bygget är en av de större etapperna i Västlänksprojektet och sker i samverkan med Trafikverket, NCC och Eitech.

Projekt Centralen är en två kilometer lång dubbelspårig järnväg samt en pendel- och regiontågsstation 12 meter under marken. I Ventabs uppdrag ingår att planera och genomföra ventilationsinstallationer.

– Vi har sedan januari 2017 arbetat med projektering och kalkylstöd och nu under 2020 startar vi med rivning av befintliga installationer. Vi är mycket stolta över att ha fått förtroende att utföra detta uppdraget tillsammans med Eitech och andra entreprenörer, säger Berne Christenson på Ventab.

Projekt Västlänken är det tredje uppdraget som Ventab utför tillsammans med Eitech. Senaste samarbetet var när Lund spårvagnsdepå byggdes och innan dess, Kärråkra tågdepå.

– Det här är frukten av ett långsiktigt strategiskt samarbete som började för flera år sedan och som bygger på öppenhet, tillit och förtroende där båda parter bidrar med det de är bäst på, dvs Eitech med sin specialistkompetens inom Elteknik och Ventab med sin gedigna kunskap inom Ventilation säger Pär Janemyr, Enhetschef på Eitech Stora projekt.

Ventab väntas påbörja installationerna i slutet på 2021 och projektet väntas stå klart under 2026.

Illustration: Metro Arkitekter.

För mer information om projekt Centralen läs här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031-86 89 87, hillevi@ventab.se

Ventab har sedan 1977 arbetat med inomhusklimat. Vi arbetar brett och har kunder på flera olika områden. Vi har mångårig erfarenhet av att driva större projekt. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr AB omsätter idag omkring 330 miljoner kronor och har drygt 80 anställda. Det gör oss till ett av de största i branschen i Västsverige.  


Ventab med i bygget av Sveriges första fossilfria förskola

Nu står det klart att Ventab i Göteborg och Ventab Styr blir en del av satsningen när Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ska bygga en fossilfri förskola på Hisingen i Göteborg. Skolan, som kommer att få namnet Hoppet, planeras stå klar under 2021. Ventab ansvarar för installationen av både ventilation och styr-och övervakning.

– Det är ett roligt men framförallt viktigt och utmanande projekt. En stor del av vårt uppdrag kommer innebära att vi skapar lösningar vad gäller materialval och tillvägagångssätt som är helt fossilfria, säger Hillevi Skötte som är VD på Ventab i Göteborg.

Förskolan Hoppet är en del av Göteborgs Stads långsiktiga mål att minska konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75 procent fram till 2050. Och det är första gången det byggs på det här sättet.

Projektet utmanar traditionella byggmetoder och för alla delaktiga i byggnationen innebär det att ha en helhetssyn i samtliga led, såväl transporter som maskiner och materialval.
– Hoppet är ett framtidsinriktat innovationsprojekt. Vi kommer hela tiden se till att undvika att fossila ämnen används i samtliga Ventabs aktiviteter. Det är första gången vi och vår bransch tar oss an ett projekt där det finns så tydliga krav på fossilfri materialanvändning. Tillexempel kommer vi titta på alternativ kanalisation och försöka hitta systemlösningar som minimerar mängden installationsmaterial, säger Martin Persson, VD på Ventab Styr.

Derome är totalentreprenörer och projektet är en samverkansentreprenad. Läs mer om projektet här.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031–868980, hillevi@ventab.se
Martin Persson VD Ventab Styr AB,   070-962 76 49, martin.persson@ventab.se

 

Ventab har sedan 1977 arbetat med inomhusklimat. Vi arbetar brett och har kunder på flera olika områden. Vi har mångårig erfarenhet av att driva större projekt. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr AB omsätter idag omkring 330 miljoner kronor och har drygt 80 anställda. Det gör oss till ett av de största i branschen i Västsverige.  

 

 


Ventab och Fyrkanten gör miljonuppdrag för Liseberg

Ventab har tillsammans med Fyrkanten tecknat avtal med NCC för att installera ventilationssystem på det nya jubileumshotellet Liseberg Grand Curiosa Hotel. För Ventab och Fyrkanten blir det ett stort samverkansprojekt som ska pågå fram till 2023 och totalt kommer att omsätta 60 miljoner kronor.

Lisebergs nya upplevelsehotell kommer att bli drygt 30 000 kvadratmeter stort och bygget väntas stå klart under 2023 – då Liseberg fyller 100 år. Hotellet, som kommer få namnet Liseberg Grand Curiosa Hotel, är ett av Lisebergs jubileumsprojekt.

– Det blir ett projekt med stark tematisering vilket gör att vi alla måste tänka utanför boxen för att kunna medverka i att skapa en upplevelse och stämning för alla som kommer för att besöka hotellet. För oss handlar det framförallt om att anpassa våra installationer så att de inte stör tematiseringen, säger Hillevi Skötte, VD på Ventab.

Ventab kommer att arbeta tillsammans med Fyrkanten Ventilation från Lidköping. Projektchef är Ventabs VD Hillevi Skötte, projektledare är Roger Erkenborn på Fyrkanten och produktionsledare är Terje Olausson från Ventab.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med och förstärka Göteborgs utveckling som turist- och eventstad. Dessutom är det extra roligt att det är just Liseberg, parken känns viktig och ligger många göteborgare varmt om hjärtat, säger Hillevi.

Foto: Liseberg

 För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031-86 89 87, hillevi@ventab.se
Roger Erkenborn, VD Fyrkantens Ventilation AB, 0510–86694, roger.erkenborn@fyrkanten.se


Rekordår för Ventab i Göteborg AB

Ventilationsföretaget Ventab i Göteborg fortsätter att öka lönsamheten. 2019 blev ännu ett rekordår – med ett vinstresultat på 22 miljoner.
– Resultatet är en följd av flera stora och bra affärer samt en satsning på ett effektiviserat arbetssätt, säger Hillevi Skötte VD på Ventab i Göteborg AB.  

Med flera nya större projekt och nya medarbetare stängde Ventab sitt räkenskapsår sista augusti med en omsättning på dryga 275 miljoner. Det är en ökning med över 10 procent mot föregående år.
– Under året som gått har våra projekt blivit allt mer komplexa och vi har därmed utvecklat vårt arbetssätt med nya roller. Vi har satsat på att alla projekt ska vara bemannade av minst en produktionsledare som arbetar som en länk mellan projektledaren och beställaren. Våra team har därmed blivit starkare och vi arbetar mer effektivt, säger Hillevi.

Ventab har under året arbetat med större projekt som Kärråkra i Hässleholm, NÄL i Trollhättan samt Humanisten och SKF:s nya huvudkontor i Göteborg.
– Kärråkra är ett projekt vi är mycket stolta över, där vi tillsammans med Eitech och Kungälvs Rör har utfört alla installationer i ett tätt samarbete. Både i planering och produktion, säger Hillevi.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031-86 89 87, hillevi@ventab.se


Projektledaren som brinner för ekonomi

2016 var det dags för ett nytt äventyr i livet och 35-åriga stockholmaren Isak Ferm tog tillsammans med familjen sitt pick och pack och flyttade till Borås. Där väntade ett jobb som projektledare på Peab i Göteborg och sedermera Ventab.

Hur trivs en stockholmsfamilj i Sveriges regnigaste stad, Borås?
– Haha, ja nog regnar det mycket allt, men jag tycker om Borås. Det är en ganska mysig stad och det ligger ju nära Göteborg, så pendlingen har inte varit några problem. Som stockholmare är man van!

Innan Isak började som projektledare på Ventab i september hade han en liknande roll på byggbolaget Peab.
– Det var faktiskt genom Peab som jag fick kontakt med Ventab. Vi jobbade en del tillsammans och jag har alltid tyckt om den härliga stämningen i Ventab-gänget. När jag blev tillfrågad att börja var det en självklarhet att tacka ja.

 Isak utmanas gärna och ofta.
– Jag är van vid lite större projekt och tycker om att bli utmanad. Det känner jag verkligen att jag kommer bli i min nya roll. Framförallt inom ventilation då min förkunskap inom det är relativt låg, så den ser jag fram emot att utveckla!

Vad tycker du är roligast med ditt arbete?
– Jag måste säga att det är ekonomin och administrationen. Att få vara med och lägga grunden till ett projekt tillsammans med mina kollegor, och helt enkelt se till att allt går ihop är riktigt spännande och utvecklande. Budgetera kanske är ett litet ovanligt intresse, men jag tycker det är skoj, haha.

När Isak inte är på kontoret i Sisjön eller ute hos kunder, tränar han gärna och reser med familjen.
– Vi har tre barn - 3, 7 och 10 år gamla. Jag tycker det är jätteroligt att resa iväg och göra härliga saker med dem. Vi älskar att åka till Thailand bland annat. Jag tycker också mycket om att att träna, framförallt spela tennis. Men tiden är knapp, och då är det ofta träningen som ryker!


Ingenjören med stadsplanering i fokus

Från Luleå till Göteborg och Ventab Styr – Vi välkomnar Fanny Hedberg! Fanny är 34 år och bor i Vasastan i Göteborg. Hon har pluggat Ingenjör med inriktning Energiteknik på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Fem år senare var det dags för arbetslivet och tillslut landade hon på Ventab Styr.

Varför just energiteknik?
– Jag har alltid brunnit för miljöfrågor. De förändringar vi står inför vad gäller klimat bland annat, kräver en viss typ av kompetens, speciellt bland oss unga som ska driva utvecklingen i rätt riktning. Stadsplanering är också ett mycket stort intresse och jag vill gärna vara med och utveckla staden för kommande generationer. Därför är jag extra glad över att ha hamnat på Ventab Styr då några av mina kommande projekt här handlar just om att utveckla Göteborgs stad i positiv riktning för klimatet.

Hur kommer det sig att en Luleåbo hamnar i Göteborg?
– Haha, ja du, jag flyttade faktiskt ner till Göteborg för att påbörja dietistutbildningen här. Så jag är dietist i grund och botten. Efter utbildningen märkte jag att det snarare var ett intresse än yrke för mig och inget jag ville syssla med på heltid. Så jag skolade om mig och då föll valet på ingenjör med inriktning energiteknik.

I slutet av augusti startade Fanny sin tjänst som projektledare på Ventab Styr.
– Jag trivs riktigt bra. Hela Ventab är som en stor familj. Det är enkelt att komma in i gruppen socialt och arbetet är stimulerande. Jag har varit på större bolag innan, men jag tycker om det genuina och familjära som Ventab erbjuder.

Utanför arbetet är Fanny mycket intresserad av crossfit och matlagning. Hjärtat slår även några extra slag för miljöfrågor.
– Ja, men det känns ju förstås jätteviktigt att ha miljön och hållbarhetsfrågor i åtanke i allt man gör. Kan jag undvika att ta bilen till jobbet så gör jag såklart det och så vidare. Jag tycker också att det är viktigt att försöka inspirera andra i de val vi gör i vardagen. I den frågan tycker jag att mina kollegor är väldigt lyhörda och vi diskuterar gärna sådana här frågor.


Ventab fortsätter växa och anställer nya projektledare

Ventab i Göteborg och Ventab Styr fortsätter starkt framåt. I år går omsättningen upp till drygt 330 MSEK, vilket är en ökning med över 10%. Uppdragen har blivit mer omfattande och senast i raden av färdigställda projekt är två stora prestigeprojekt - Humanisten i Göteborg och AWL (A Working Lab) för Akademiska Hus.

Ventab är ledande i Västsverige inom ventilation och fastighetsautomation och har i dagsläget drygt 80 medarbetare. I takt med att uppdragen blivit större och mer komplexa har behovet av fler kvalificerade projektledare ökat
– Under hösten har vi rekryterat två nya projektledare som kommer ha fullt fokus på våra större projekt inom både styr och vent, säger Hillevi Skötte, VD på Ventab i Göteborg.

En av de nya projektledarna, Isak Ferm, har en gedigen kunskap i styrning av produktion och kommer närmast från Peab Borås där han arbetade som platschef.
– Vi är glada och stolta att komplettera vår organisation med kompetens från byggsidan, säger Hillevi.

Även Fanny Hedberg, som har en master inom Sustainable Energy Systems från Chalmers och har flera års erfarenhet av projektstyrning inom branschen, startar hösten på Ventab Styr.
– Med Fannys erfarenhet och tekniska kompetens stärker vi vårt kunnande och position som ett av branschen mest innovativa företag, säger Martin Persson, VD Ventab Styr.

Unik resursbredd
Ventab i Göteborg och Ventab Styr har en unik resursbredd.
– Att vi med egen personal levererar kompletta lösningar inom inneklimat gör oss starka och ger en större bredd i vilka uppdrag vi kan ta oss an. Vår strategi framöver är fortsätta utveckla vårt erbjudande och att bredda oss geografiskt, säger Martin.

 

Fanny Hedberg
Isak Ferm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031-86 89 87, hillevi@ventab.se

Martin Persson, VD Ventab Styr AB, 0709 62 76 49 martin.persson@ventab.se

Ventab har sedan 1977 arbetat med inomhusklimat. Vi arbetar brett och har kunder på flera olika områden. Vi har mångårig erfarenhet av att driva större projekt. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr AB omsätter idag omkring 330 miljoner kronor och har drygt 80 anställda. Det gör oss till ett av de största i branschen i Västsverige.