Ventab-projekt vinner hållbarhetspris: ”Hållbarhet en central del i vår modell"

December 2021 stod hållbarhetsprojektet ”Förskolan Hoppet” färdigt. Förra veckan kom nyheten att förskolan vinner Årets hållbarhetspris från tidskriften Rum. Både Ventab Styr och Vent var en del av projektet, i form av projektering, och installation av ventilationsanläggningar samt styr- och övervakningssystem.

– Vi var med tidigt i projekteringen, vilket gav oss inflytande i bland annat materialval och konstruktion, där vi kunde välja hållbara alternativ. Vi kommer även vara med i programmets nästa projekt – Hoppet 2 – där fokus kommer ligga på återbruk, säger Martin Persson, VD på Ventab, och fortsätter:

– Hållbarhet är en central del i vår affärsmodell. Alla installationer vi utför har som syfte att reducera klimatavtrycket genom exempelvis minskad energiförbrukning. För oss är priset ett tecken på att vi kan vara med och påverka utvecklingen framåt.

Förskolan Hoppet ligger på Backa kyrkogata i Göteborg, och är en del av Göteborgs Stads klimatstrategi. Göteborgs Stads lokalförvaltning har som mål att bygga så fossilfritt det går, och innovationsprogrammet Hoppet – i vilket förskolan Hoppet är med i – är en del av programmet.


Klas Larsson ny koncernchef för Currentum

Klas Larsson har utsetts till ny koncernchef för Currentum med start under första kvartalet 2022. Klas har gedigen erfarenhet inom branschen på olika ledande positioner och kommer senast från installationskoncernen tillika nya Currentum-bolaget Ipart. Som grundare och VD arbetade han med ambition att utmana branschen i hela landet och kom en bra bit på väg på kort tid. Innan dess var han affärsområdeschef för Väst på Instalco.

– Jag är såklart hedrad för förtroendet och mycket förväntansfull inför att genom nära samarbeten mellan bolagen hitta de synergier som skapar värde för kunderna och tillväxtmöjligheter för hela koncernen, säger Klas Larsson.

Klas Larsson tillträder den nya posten som koncernchef för Currentum under första kvartalet 2022. Med bred branschkunskap och erfarenhet från flera ledande positioner vet han vad som krävs för att skapa framgång inom installation.

­– Klas är en erfaren ledare och hans bakgrund visar på ett starkt driv och ett stort fokus på att skapa tillväxt och resultat i hög fart. Han blir ett riktigt bra tillskott för Currentum med precis den drivkraft och erfarenheten vi letar efter, säger Olle Bertfelt, ordförande Currentum.

Klas har arbetat inom installationsbranschen under hela sitt yrkesliv. Förutom Ipart är han även en av grundarna till LG Contracting som köptes av Instalco 2015. Trots, och kanske till viss del på grund av, sitt nystartade bolag, Ipart, var det ett enkelt beslut att acceptera erbjudandet om att ta rollen som koncernchef för Currentum

– Jag har tillsammans med mina partners i Ipart arbetat mot samma mål som Currentum och dessutom haft samma syn på hur vi ska ta oss dit. Vi har tagit oss en bra bit på väg sedan starten 2020. När jag kom i kontakt med Currentum och började diskutera den här rollen kom vi snabbt fram till att Ipart skulle bli en del av koncernen. Alla delägare var överens om att Ipart kan nå de uppsatta målen ännu snabbare som en del av Currentum.

Som ledare är Klas lyhörd och tror starkt på samarbete och involvering för att skapa engagemang.

– I en bolagsgrupp som denna krävs bra ledarskap i alla led som inser vikten av samarbete och att gemensamt utveckla varandra och branschen i stort. Genom samordning och samarbete mellan verksamheterna kan vi skapa ökat värde för våra kunder och tillväxt för koncernen, säger Klas och fortsätter:

– Det känns fantastiskt spännande att få vara en del av Currentums fortsatta framgångsresa framåt. Bolaget har gjort många förvärv av fina bolag. Mitt fokus kommer att ligga på expansion genom fortsatta förvärv och självklart även genom organisk tillväxt.

Klas bor naturskönt vid Vänerns kust utanför Karlstad. Fritiden spenderar han gärna med sin hemmaboende son, de två vuxna sönerna, ett barnbarn och sin särbo.

 

Klas Larsson, ny koncernchef för Currentum.

Ventab satsar på miljövänliga fordon

Sedan våren 2021 är Ventab i Göteborg och Ventab Styr i full gång med att ställa om sina företagsbilar till el-och laddhybrider. Den nya satsningen på miljöfordon är en av insatserna för att minska den egna verksamhetens koldioxidutsläpp. Nu har de första elbilarna satts i rullning, och fler är att vänta.

Beslutet om nya bilar grundar sig i Ventabs målsättning att minska den egna verksamhetens koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.
–Det finns ett hållbarhetsfokus inbyggt i vår affärsidé. Vi ser till att fastigheter långsiktigt får en minskad negativ påverkan på klimat och miljö. Med erbjudanden inom ventilation, fastighetsautomation och energioptimering gör vi en hållbarhetsgärning som sträcker sig utanför den egna verksamheten. Men vi vill såklart också göra vad vi kan för att minska vår egen verksamhets påverkan, säger Lars-Gunnar Skötte, bilansvarig på Ventab.

Han är nöjd med utvecklingen och beslutet om att företagsbilarna successivt ska bytas ut till el-och laddhybrider.
–Vi har länge haft ögonen på en sådan här lösning, främst utifrån en hållbarhetsaspekt men också för att flera medarbetare har efterfrågat det. Vid sidan om de miljömässiga fördelarna är det förmånligt för medarbetarna men en oförändrad kostnad för företaget. Ett bra val för alla helt enkelt.

Totalt rör det sig om 50 företagsbilar inom Ventab och Ventab Styr. Två laddhybrider från Volvo är levererade, två nya är på ingång och sju elbilar från Volkswagen är beställda. Två stycken, modell Volkswagen ID.4, är redan på plats och har tagits i drift av medarbetarna Dan Dreifeldt och Pierre Jonasson. De båda är nöjda med satsningen och ser endast fördelar med de nya miljöfordonen.

–Det är såklart en ekonomisk fördel, samtidigt som man gör en insats för miljön. Nu ska man bara komma ihåg att ladda, men det är inget problem. Jag ansluter till en laddningsstation varje gång jag parkerar och det fungerar jättebra, berättar Pierre.

–Vi har solceller hemma, så vi passar på att ladda när solen lyser. Det är väldigt smidigt. Den största skillnaden är att det är tyst, vilket är skönt såklart. Sen i övrigt är det en bra bil, den är rymlig och nya bilar blir ju överlag bättre och bättre. Man kan lasta på både taket och koppla på dragkrok med kärra, så den har allt jag behöver. Vi har bara sett fördelar än så länge, säger Dan.

 


Intervju med Ventab i VVS-forum

VVS-forum har uppmärksammat Ventabs pågående projekt för förskolan Hoppet, Göteborg, som ska bli Sveriges första nästintill fossilfria bygge. I en lång intervju kan man ta del av hur Ventab satsat på att hitta andra sätt för att minimera klimatbelastningen, så som nya metoder, material och återbruk. Målet med projektet är att så långt som möjligt bygga förskolan utifrån fossilfria material och metoder. Läs hela intervjun här!


Ventab utökar personalstyrkan – stärker närvaron i Västra Götalandsregionen

Från och med februari 2021 utökas Ventabs styrka genom rekryteringen av Keijo Tervakoski som ny projektledare. Keijo kommer att vara stationerad i Trollhättan och bland annat ansvara för uppdrag inom ramavtalet med Västfastigheter.

Ventab har sedan tidigare tre montörer stationerade i Trollhättan. Rekryteringen av en ny projektledare stärker bolagets närvaro i Västra Götalandsregionen.
– I takt med att vi får allt fler projekt i de norra delarna av Västra Götaland, och då vi fått förlängt ramavtal med Västfastigheter behövde vi stärka upp med en ny projektledare på plats, berättar Hillevi Skötte, vd på Ventab.

Ventab och Ventab Styr ska utföra installationer i Västfastigheters byggnader inom hela Västra götalandsregionen via nya ramavtal som gäller från och med 2021. Västfastigheter bygger, renoverar och ansvarar för driften av kritiska vårdmiljöer samt kultur- och utbildningssektorns lokaler inom hela Västra Götalandsregionen.

Ett av projekten som Keijo tar över rodret för är Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Här är Ventab tillsamman med Fyrkanten generalentreprenörer för ett projekt med syfte att säkerställa ett bra klimat och att sjukhuset får den luft det behöver samt energioptimerande åtgärder.
– Vi får arbeta med det vi är bäst på, att utföra installationer nära beställaren och under pågående verksamhet. Det krävs specialister för att arbeta med integration i stora överordnade system i känsliga miljöer med höga krav och det känns bra att vara en del av ett erfaret team på Ventab, säger Keijo.

Keijo har tidigare arbetat med Ventab men då som underentreprenör genom familjeföretaget han drivit tillsammans med sin pappa. Han har en bakgrund som elektriker och montör såväl som egenföretagare och entreprenör.
– Jag tror att min bakgrund som montör och den förståelsen för processen det medför kan vara en fördel i projektledningen. Nu ser jag fram emot att vara en del av ett större företag som Ventab och dessutom vara den som ansvarar för att driva och utveckla några av bolagets större projekt, berättar Keijo.

Keijo bor i Trollhättan med sin fru och tre barn. På fritiden umgås han gärna med familj och vänner, är ute i naturen med hunden och spelar paddel.


Gösta Schelin med systerbolag Pactor och Ventilationshygien blir en del av Currentum

Gösta Schelin med systerbolag Pactor och Ventilationshygien blir en del av installationsgruppen Currentum

Onsdag 31 mars stod det klart att Ingenjörsfirman Gösta Schelin, Pactor och Ventilationshygien AB blir en del av Currentum. I och med tillskottet omsätter Currentum över 1,4 miljarder kronor årligen.

Gösta Schelin, med bas i Stockholm, har ett heltäckande erbjudande inom projektering, installation och service kopplat till inomhusklimat. I koncernen ingår Ingenjörsfirman Gösta Schelin AB, Pactor Luftbehandling AB och Ventilationshygien AB som tillsammans omsätter drygt 250 miljoner årligen och sysselsätter cirka 60 personer.

– Vi ser fram emot att bli en del av en stor framgångsrik företagsgrupp. Det ger oss utökade möjligheter att fortsätta växa och utveckla våra företag för framtiden, säger Eric Lindqvist, ordförande i Gösta Schelin och fortsätter:
– Vi strävar alltid efter att vara i främsta ledet med utveckling inom tekniska lösningar, miljö och kvalitet. Tillsammans med våra nya systerföretag inom Currentum kan vi utveckla erbjudandet ytterligare med målet att bli främst inom klimat i Sverige.

Uppdragen som bolagen genomför omfattar allt från små servicearbeten till kompletta totalentreprenader. De har kvar sina respektive varumärken och ledning.
– Vi är glada över att kunna komplettera gruppen med en viktig hörnsten i Stockholms-området. En välmeriterad aktör som kan bidra med en gedigen erfarenhet och en stor kompetens inom luftbehandling och ventilationsinstallationer, säger Hillevi Skötte, VD på Ventab och del av Currentums ledning och styrelse.

Currentum bildades i oktober 2020, genom ett partnerskap mellan Ventab, Installationsbolaget och Ventilationsprojekt. Sedan dess har flertalet bolag anslutits till gruppen och i och med det senaste förvärvet omsätter de tillsammans över 1,4 miljarder kronor och sysselsätter cirka 560 medarbetare.  Currentums verksamhetsområden innefattar idag ett heltäckande erbjudande inom allt från ventilation, vs och sprinkler till el, fastighetsautomation och säkerhetsanläggningar. Gruppen har idag en geografisk täckning från Göteborg i Väst till Stockholm i Öst.
– Det här förvärvet ligger helt i linje med vår fortsatta satsning och ambition att expandera i hela landet, säger Hillevi Skötte.

Currentum är en marknadsledande installationsgrupp bestående av Installationsbolaget VS, Tingvallastadens Rör, Ibjerge Installation, Ventab, Ventilationsprojekt, CH Vent, Ventmetoder, Reglera, Lundgrens El, Lås & Nycklar, KomfortAutomatik samt Gösta Schelin Partners AB. Gruppen samägs av entreprenörerna i bolagen och Axcel Management AB. Currentum omsätter drygt 1,4 Miljarder Kronor och har närmare 560 medarbetare inom VS, sprinkler, ventilation, fastighetsautomation, el, energi och säkerhetsanläggningar. Gruppen finns fysiskt representerad i Karlstad, Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm, Eskilstuna och Västerås.


Ventab och Currentum växer inom fastighetsautomation

Ventab och Currentum växer inom fastighetsautomation

Företagsgruppen Currentum växer när dotterbolaget Ventab Partners ingår partnerskap med KomfortAutomatik i Östergötland AB. Med lång erfarenhet inom fastighetsautomation och verksamhet inom det geografiska området Linköping, Stockholm och Örebro blir KomfortAutomatik ett starkt tillskott till såväl kunderbjudandet som marknadstäckningen.

– Tillsammans stärker vi ytterligare vår position som en av landets ledande aktörer inom fastighetsautomation och Scada-integration, säger Hillevi Skötte, VD Ventab Partners.

KomfortAutomatik arbetar med styr- regler- och övervakningsinstallationer inom fastighets- och byggsektorn. Företaget har idag 12 anställda och omsätter 20 miljoner kronor. Bolaget kommer att ha kvar sitt varumärke och ledning för att bibehålla den lokala förankringen.

– Det blir spännande att bli en del av en större företagsgrupp. Det ger oss utökade möjligheter att fortsätta växa och vässa vårt kunderbjudande inom exempelvis komplexa övervakningssystem och energieffektivisering, säger Christer Andersson, VD KomfortAutomatik.

– Vi ser stora tillväxtmöjligheter inom fastighetsautomation. Genom förstärkta resurser och ytterligare kompetens inom området är vi, tillsammans med våra övriga bolag, en mycket stark partner inom både energieffektivisering och nybyggnationsprojekt. Med ett stort systemkunnande i organisationen kan vi axla ett helhetsansvar vilket gynnar kunderna, säger Hillevi Skötte

Currentum i offensiv expansionsfas
Sedan Currentum bildades i oktober 2020, genom ett partnerskap mellan Ventab, Installationsbolaget och Ventilationsprojekt. I och med den offensiva expansionen omsätter företagsgruppen nu över 1,2 miljarder kronor och sysselsätter cirka 520 medarbetare.

Currentum har vidgat verksamhetsområdet till att idag innefatta ett heltäckande erbjudande inom allt från ventilation, vs och sprinkler till el, och fastighetsautomation. Vi har nu en bra geografisk täckning från Göteborg i Väst till Stockholm i Öst.

Currentum är en marknadsledande installationsgrupp bestående av Installationsbolaget, Tingvallastadens Rör, Ibjerge Installation, Ventab, Ventilationsprojekt, CH Vent, Ventmetoder, Reglera, Lundgrens El, Lås & Nycklar samt KomfortAutomatik. Gruppen samägs av entreprenörerna i bolagen och Axcel Management AB. Currentum omsätter drygt 1,2 miljard kronor och har närmare 520 medarbetare inom VS, sprinkler, ventilation, fastighetsautomation, el, energi och säkerhetsanläggningar. Gruppen finns fysiskt representerad i Karlstad, Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm, Eskilstuna, Västerås


Nytt förvärv för Currentum

Nytt förvärv för Currentum

Företagsgruppen Currentum fortsätter att expandera, denna gång genom ett partnerskap med Lundgrens El i Norrköping AB samt Lås & Nycklar i Norrköping AB.
– Det här är ett förvärv som går helt i linje med våra planer på att expandera inom våra nuvarande såväl som kompletterade teknikområden, säger Stefan Franzén, VD på Ventilationsprojekt och styrelsemedlem i Currentum.

Bolagen säljer, projekterar, installerar och utför service av alla el, energi, tele, data samt säkerhetsanläggningar. Cirka 90 medarbetare utgår från lokala kontor i Norrköping och Linköping. Bolagen omsätter gemensamt cirka 200 miljoner kronor årligen och är regionalt marknadsledande inom sina respektive områden.

Bolagen kommer att behålla sina respektive varumärken och drivas av nuvarande ledning.

– Det är en spännande resa vi påbörjar med Currentum. Vi ser många potentiella samarbeten med våra nya systerföretag vilket kommer att stärka vår affär och möjliggöra ett mer heltäckande kunderbjudande, säger Fredrik Hermansson, VD Lundgrens El samt
Lås & Nycklar.

Lundgrens El samt Lås & Nycklar kompletterar Currentums tidigare kunderbjudande genom att föra in nya teknikområden. Företagsgruppen har nu ett heltäckande erbjudande inom allt från el, energi, säkerhet och fastighetsautomation till ventilation, VS och sprinkler.

I och med förvärvet omsätter Currentum cirka 1,2 miljarder kronor med närmare 500 medarbetare. Lokal närvaro finns nu i Karlstad, Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm, Eskilstuna och Västerås.

– Genom vår bredd av kompetensområden kan vi erbjuda kunderna ett heltäckande installationserbjudande. Tillsammans planerar vi för fortsatt utveckling och expansion i hela landet, säger Stefan Franzén.

Currentum är en marknadsledande installationsgrupp bestående av Installationsbolaget VS, Tingvallastadens Rör, Ibjerge Installation, Ventab, Ventilationsprojekt, CH Vent, Ventmetoder, Reglera, Lundgrens El samt Lås & Nycklar. Gruppen samägs av entreprenörerna i bolagen och Axcel Management AB. Currentum omsätter drygt 1,2 miljard kronor och har närmare 500 medarbetare inom VS, sprinkler, ventilation, fastighetsautomation, el, energi och säkerhetsanläggningar. Gruppen finns fysiskt representerad i Karlstad, Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm, Eskilstuna och Västerås.


Currentum växer genom ytterligare förvärv

Currentum växer genom ytterligare förvärv

Företagsgruppen Currentum växer när partnerskap ingås med CH Vent, Ventmetoder och Reglera. Bolagen blir en del av Currentum men bibehåller sina varumärken.
– Det är med glädje vi hälsar våra nya systerbolag välkomna in i gruppen. De utgör en god komplettering genom starka varumärken med lokal förankring i Västerås och närliggande områden, säger Fredrik Ljungkvist, VD Ventilationsprojekt.

CH Vent, Ventmetoder och Reglera har starka varumärken inom service, entreprenad, energi, styr och regler. Bolagen har sin bas i Västerås och är bland de ledande aktörerna i Västmanland, Uppland och Stockholm. Tillsammans har bolagen idag cirka 40 medarbetare och omsätter runt 90 miljoner kronor.

CH Vent, Ventmetoder och Reglera kommer att behålla sina egna varumärken, den väletablerade företagskulturen och den lokala förankringen.

– Nu inleder vi en spännande resa ihop med Ventilationsprojekt och Currentum. En större bolagsgrupp stärker och breddar vårt kunderbjudande och ger oss ökade resurser att utveckla verksamheten och marknadstäckningen, säger Stefan Sandqvist, VD CH Vent.

I och med förvärvet omsätter Currentum drygt 1 miljard kronor och har cirka 400 medarbetare inom VS, sprinkler, ventilation och fastighetsautomation. Gruppen finns nu fysiskt representerad i Karlstad, Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm, Eskilstuna och Västerås.

– Currentums grundfilosofi är att samarbete och styrkan av att lära av varandra leder till framgång. Vi tror också på lokal förankring och att alla bolag ska fortsätta drivas lokalt, under eget varumärke och med nuvarande ledning och företagskultur, avslutar Fredrik Ljungkvist, VD Ventilationsprojekt.

Currentum är en marknadsledande installationsgrupp bestående av Installationsbolaget VS, Tingvallastadens Rör, Ibjerge Installation, Ventab, Ventilationsprojekt, CH Vent, Ventmetoder och Reglera. Gruppen samägs av entreprenörerna i bolagen och Axcel Management AB. Currentum omsätter drygt 1 miljard kronor och har drygt 400 medarbetare inom VS, sprinkler, ventilation och fastighetsautomation. Gruppen finns fysiskt representerad i Karlstad, Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm, Eskilstuna och Västerås.

CH Vent grundades 1989 och drivs sedan 2003 av Stefan Sandqvist. År 2017 förvärvades Ventmetoder och under 2020 etablerades Reglera. Bolagen med bas i Västerås är bland de ledande aktörerna i Västmanland, Uppland och Stockholmsområdet. Bolagen har idag cirka 40 medarbetare och omsätter runt 90 miljoner kronor.


Currentum växer genom förvärv

Currentum växer genom förvärv

Vår företagsgrupp Currentum växer när partnerskap ingås med Tingvallastadens Rör och Ibjerge Installation. Bolagen blir en del av Currentum men behåller sina varumärken.

Tingvallastadens Rör och Ibjerge Installation är ledande aktörer inom VS med bas i Karlstad. Tillsammans sysselsätter bolagen 50 medarbetare och omsätter cirka 80 miljoner kronor.

– Vi kommer att stärkas av att ingå i en större grupp med ett bredare kunderbjudande och stor marknadstäckning. De förändrade ägarförhållandena innebär inte bara nya affärsmöjligheter utan också att vi kommer att kunna satsa mer på exempelvis personal- och verksamhetsutveckling, säger Hans Skantz, vd på Tingvallastadens Rör.

I och med förvärvet omsätter Currentum cirka 1 miljard kronor och har drygt 350 medarbetare inom VS, sprinkler, ventilation och fastighetsautomation. Gruppen finns nu fysiskt representerade i Karlstad, Göteborg, Stockholm, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Katrineholm och Eskilstuna.

Läs mer om förvärvet här.