Månsson Rör och Friggeråkers Rör ingår partnerskap med Currentum

Installationsgruppen Currentum välkomnar Månsson Rör och Friggeråkers Rör som nya partners. Bolagens lokala närvaro i Norrköping, Vimmerby, Västervik och Finspång respektive Falköping kompletterar geografiskt Currentums erbjudande inom VS.

Månsson Rör och Friggeråkers Rör blir en del av Currentum. Verksamheterna behåller sina egna varumärken och kommer att drivas som vanligt av nuvarande ledning.

– Månsson Rör blir en stark partner till Ventilationsprojekt och Lundgrens El som nu tillsammans kan erbjuda installation och service inom VS, ventilation el och säkerhet, säger Stefan Franzén från Currentum.

Månsson Rör har nära 90 medarbetare och kontor i Norrköping, Vimmerby, Västervik och Finspång. Den årliga omsättningen uppgår till cirka 200 miljoner kronor med bas i serviceuppdrag samt rör- och värmepumpinstallationer. Bland kunderna återfinns landets största byggföretag och fastighetsägare.

– Vi ser fram emot att ingå i en grupp där vi kan utbyta erfarenheter med liknande verksamheter och stärka varandra genom kompletterande erbjudanden, säger Fredrik Månsson, VD på Månsson Rör.

Friggeråkers Rör är baserat i Falköping och utför VS entreprenader och service. Bolaget har 14 medarbetare och omsätter årligen runt 35 miljoner kronor.

– Tillsammans stärker vi vår marknadstäckning och kan erbjuda installation och service inom rör och sprinkler från kontor i Stockholm, Göteborg, Falköping, Norrköping, Vimmerby, Västervik och Finspång, säger Sören Adolfsson från Currentum.

Nuvarande ägare av Månsson Rör och Friggeråkers Rör är fortsatt aktieägare i den nya gruppen

– Jag ser fram emot att gå in som delägare i Currentum och vidareutveckla Friggeråkers Rör, säger Thore Larsson, VD på Friggeråkers Rör.

 Genom partnerskapet omsätter Currentum 2 miljarder kronor årligen och sysselsätter 750 medarbetare med kontor i Göteborg, Falköping, Karlstad, Norrköping, Linköping, Vimmerby, Västervik, Finspång, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Stockholm, Helsingborg, Kristianstad och Malmö.


Ventab utför uppdrag värt 95 miljoner i projekt Natrium

Ventab blir en del av byggnadsprojektet Natrium, en satsning av Göteborgs Universitet med syfte att samla ihop verksamheter inom den Naturvetenskapliga fakulteten. Fastigheten kommer bland annat att rymma avancerad laboratoriemiljö vilket ställer särskilt höga krav på ventilationssystemen.

Natrium ska samla olika verksamhetsdelar av den naturvetenskapliga fakulteten och skapa ett sammanhängande campus med den medicinska utbildningen samt forskningen vid Sahlgrenska Akademin. Fastigheten kommer bland annat att rymma avancerad laboratoriemiljö vilket ställer särskilt höga krav på ventilationssystemen.
– Vi är såklart väldigt glada för förtroendet. Byggnader med komplexa behov och avancerade system har blivit lite av vårt expertområde och i det här projektet får vi visa vad vi går för, säger Maria Sörensson, projektledare på Ventab med ansvar för Natrium.

Det är Akademiska Hus som är beställare och som kommer att förvalta byggnaden. Byggnationen sker i samverkan med Skanska.
 Vi är glada över att utföra uppdrag för Skanska tillsammans med Akademiska Hus, och byggnationen av Natrium är verkligen ett spännande projekt med ett genomgående och viktigt hållbarhetsfokus, säger Maria Sörensson.

Natrium kommer att bli över 30 000 m2, samt med en tillhörande ombyggnation på 2 000 m2. Nybyggnationen kommer att bestå av två huskroppar med sju våningsplan, samt en mellanliggande del för atrium och mötesplats. Lokalerna kommer främst att utgöras av undervisningslokaler, avancerade labbmiljöer och kontor, där cirka 500 anställda och 3 000 studenter flyttar in.

Byggnaden kommer att vara certifierad som Miljöbyggnad Guld, vilket ställer höga krav på bland annat hållbara materialval och energieffektivitet. Genom en smart behovsstyrning av ventilation och de övriga fastighetstekniska systemen ska energianvändningen optimeras till det yttersta. Byggstarten skedde under 2020 och det beräknas stå färdigt under våren 2023.

Bild: Kanozi Arkitekter

För ytterligare information:
Hillevi Skötte, vd Ventab i Göteborg AB, hillevi@ventab.se, 0709 62 76 48
Maria Sörensson, projektledare Ventab i Göteborg AB, maria@ventab.se, 0709-62 76 02

Ventab är en av de största och mest erfarna aktörerna inom ventilation och fastighetsautomation i Västsverige med huvudkontor i Göteborg sedan 1977. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr omsätter idag omkring 300 miljoner kronor med drygt 80 anställda.


Ventab får uppdrag värt 70 miljoner för Västlänken

Västsvenska Ventab har tecknat kontrakt med Eitech gällande bygget av den nya Centralstationen i Göteborg. Bygget är en av de större etapperna i Västlänksprojektet och sker i samverkan med Trafikverket, NCC och Eitech.

Projekt Centralen är en två kilometer lång dubbelspårig järnväg samt en pendel- och regiontågsstation 12 meter under marken. I Ventabs uppdrag ingår att planera och genomföra ventilationsinstallationer.

– Vi har sedan januari 2017 arbetat med projektering och kalkylstöd och nu under 2020 startar vi med rivning av befintliga installationer. Vi är mycket stolta över att ha fått förtroende att utföra detta uppdraget tillsammans med Eitech och andra entreprenörer, säger Berne Christenson på Ventab.

Projekt Västlänken är det tredje uppdraget som Ventab utför tillsammans med Eitech. Senaste samarbetet var när Lund spårvagnsdepå byggdes och innan dess, Kärråkra tågdepå.

– Det här är frukten av ett långsiktigt strategiskt samarbete som började för flera år sedan och som bygger på öppenhet, tillit och förtroende där båda parter bidrar med det de är bäst på, dvs Eitech med sin specialistkompetens inom Elteknik och Ventab med sin gedigna kunskap inom Ventilation säger Pär Janemyr, Enhetschef på Eitech Stora projekt.

Ventab väntas påbörja installationerna i slutet på 2021 och projektet väntas stå klart under 2026.

Illustration: Metro Arkitekter.

För mer information om projekt Centralen läs här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031-86 89 87, hillevi@ventab.se

Ventab har sedan 1977 arbetat med inomhusklimat. Vi arbetar brett och har kunder på flera olika områden. Vi har mångårig erfarenhet av att driva större projekt. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr AB omsätter idag omkring 330 miljoner kronor och har drygt 80 anställda. Det gör oss till ett av de största i branschen i Västsverige.  


Ventab med i bygget av Sveriges första fossilfria förskola

Nu står det klart att Ventab i Göteborg och Ventab Styr blir en del av satsningen när Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ska bygga en fossilfri förskola på Hisingen i Göteborg. Skolan, som kommer att få namnet Hoppet, planeras stå klar under 2021. Ventab ansvarar för installationen av både ventilation och styr-och övervakning.

– Det är ett roligt men framförallt viktigt och utmanande projekt. En stor del av vårt uppdrag kommer innebära att vi skapar lösningar vad gäller materialval och tillvägagångssätt som är helt fossilfria, säger Hillevi Skötte som är VD på Ventab i Göteborg.

Förskolan Hoppet är en del av Göteborgs Stads långsiktiga mål att minska konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75 procent fram till 2050. Och det är första gången det byggs på det här sättet.

Projektet utmanar traditionella byggmetoder och för alla delaktiga i byggnationen innebär det att ha en helhetssyn i samtliga led, såväl transporter som maskiner och materialval.
– Hoppet är ett framtidsinriktat innovationsprojekt. Vi kommer hela tiden se till att undvika att fossila ämnen används i samtliga Ventabs aktiviteter. Det är första gången vi och vår bransch tar oss an ett projekt där det finns så tydliga krav på fossilfri materialanvändning. Tillexempel kommer vi titta på alternativ kanalisation och försöka hitta systemlösningar som minimerar mängden installationsmaterial, säger Martin Persson, VD på Ventab Styr.

Derome är totalentreprenörer och projektet är en samverkansentreprenad. Läs mer om projektet här.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031–868980, hillevi@ventab.se
Martin Persson VD Ventab Styr AB,   070-962 76 49, martin.persson@ventab.se

 

Ventab har sedan 1977 arbetat med inomhusklimat. Vi arbetar brett och har kunder på flera olika områden. Vi har mångårig erfarenhet av att driva större projekt. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr AB omsätter idag omkring 330 miljoner kronor och har drygt 80 anställda. Det gör oss till ett av de största i branschen i Västsverige.  

 

 


Ventab och Fyrkanten gör miljonuppdrag för Liseberg

Ventab har tillsammans med Fyrkanten tecknat avtal med NCC för att installera ventilationssystem på det nya jubileumshotellet Liseberg Grand Curiosa Hotel. För Ventab och Fyrkanten blir det ett stort samverkansprojekt som ska pågå fram till 2023 och totalt kommer att omsätta 60 miljoner kronor.

Lisebergs nya upplevelsehotell kommer att bli drygt 30 000 kvadratmeter stort och bygget väntas stå klart under 2023 – då Liseberg fyller 100 år. Hotellet, som kommer få namnet Liseberg Grand Curiosa Hotel, är ett av Lisebergs jubileumsprojekt.

– Det blir ett projekt med stark tematisering vilket gör att vi alla måste tänka utanför boxen för att kunna medverka i att skapa en upplevelse och stämning för alla som kommer för att besöka hotellet. För oss handlar det framförallt om att anpassa våra installationer så att de inte stör tematiseringen, säger Hillevi Skötte, VD på Ventab.

Ventab kommer att arbeta tillsammans med Fyrkanten Ventilation från Lidköping. Projektchef är Ventabs VD Hillevi Skötte, projektledare är Roger Erkenborn på Fyrkanten och produktionsledare är Terje Olausson från Ventab.

– Det är fantastiskt roligt att få vara med och förstärka Göteborgs utveckling som turist- och eventstad. Dessutom är det extra roligt att det är just Liseberg, parken känns viktig och ligger många göteborgare varmt om hjärtat, säger Hillevi.

Foto: Liseberg

 För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031-86 89 87, hillevi@ventab.se
Roger Erkenborn, VD Fyrkantens Ventilation AB, 0510–86694, roger.erkenborn@fyrkanten.se


Rekordår för Ventab i Göteborg AB

Ventilationsföretaget Ventab i Göteborg fortsätter att öka lönsamheten. 2019 blev ännu ett rekordår – med ett vinstresultat på 22 miljoner.
– Resultatet är en följd av flera stora och bra affärer samt en satsning på ett effektiviserat arbetssätt, säger Hillevi Skötte VD på Ventab i Göteborg AB.  

Med flera nya större projekt och nya medarbetare stängde Ventab sitt räkenskapsår sista augusti med en omsättning på dryga 275 miljoner. Det är en ökning med över 10 procent mot föregående år.
– Under året som gått har våra projekt blivit allt mer komplexa och vi har därmed utvecklat vårt arbetssätt med nya roller. Vi har satsat på att alla projekt ska vara bemannade av minst en produktionsledare som arbetar som en länk mellan projektledaren och beställaren. Våra team har därmed blivit starkare och vi arbetar mer effektivt, säger Hillevi.

Ventab har under året arbetat med större projekt som Kärråkra i Hässleholm, NÄL i Trollhättan samt Humanisten och SKF:s nya huvudkontor i Göteborg.
– Kärråkra är ett projekt vi är mycket stolta över, där vi tillsammans med Eitech och Kungälvs Rör har utfört alla installationer i ett tätt samarbete. Både i planering och produktion, säger Hillevi.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031-86 89 87, hillevi@ventab.se


Ventab fortsätter växa och anställer nya projektledare

Ventab i Göteborg och Ventab Styr fortsätter starkt framåt. I år går omsättningen upp till drygt 330 MSEK, vilket är en ökning med över 10%. Uppdragen har blivit mer omfattande och senast i raden av färdigställda projekt är två stora prestigeprojekt - Humanisten i Göteborg och AWL (A Working Lab) för Akademiska Hus.

Ventab är ledande i Västsverige inom ventilation och fastighetsautomation och har i dagsläget drygt 80 medarbetare. I takt med att uppdragen blivit större och mer komplexa har behovet av fler kvalificerade projektledare ökat
– Under hösten har vi rekryterat två nya projektledare som kommer ha fullt fokus på våra större projekt inom både styr och vent, säger Hillevi Skötte, VD på Ventab i Göteborg.

En av de nya projektledarna, Isak Ferm, har en gedigen kunskap i styrning av produktion och kommer närmast från Peab Borås där han arbetade som platschef.
– Vi är glada och stolta att komplettera vår organisation med kompetens från byggsidan, säger Hillevi.

Även Fanny Hedberg, som har en master inom Sustainable Energy Systems från Chalmers och har flera års erfarenhet av projektstyrning inom branschen, startar hösten på Ventab Styr.
– Med Fannys erfarenhet och tekniska kompetens stärker vi vårt kunnande och position som ett av branschen mest innovativa företag, säger Martin Persson, VD Ventab Styr.

Unik resursbredd
Ventab i Göteborg och Ventab Styr har en unik resursbredd.
– Att vi med egen personal levererar kompletta lösningar inom inneklimat gör oss starka och ger en större bredd i vilka uppdrag vi kan ta oss an. Vår strategi framöver är fortsätta utveckla vårt erbjudande och att bredda oss geografiskt, säger Martin.

 

Fanny Hedberg
Isak Ferm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031-86 89 87, hillevi@ventab.se

Martin Persson, VD Ventab Styr AB, 0709 62 76 49 martin.persson@ventab.se

Ventab har sedan 1977 arbetat med inomhusklimat. Vi arbetar brett och har kunder på flera olika områden. Vi har mångårig erfarenhet av att driva större projekt. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr AB omsätter idag omkring 330 miljoner kronor och har drygt 80 anställda. Det gör oss till ett av de största i branschen i Västsverige.  


Rekordår för Ventab i Göteborg

Ett händelserikt räkenskapsår för Ventab i Göteborg AB är till ända. Med flera stora projekt och implementeringen av ett nytt arbetssätt har omsättningen ökat till över en kvarts miljard, samtidigt som vinstmarginalen förbättrats.
– Det visar vår styrka på marknaden och är en följd av flera bra affärer och att vi effektiviserat vårt arbetssätt, säger Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB.

Med flera stora projekt under året kan Ventab i Göteborg AB lägga ett mycket bra år till handlingarna. Omsättningen översteg en kvarts miljard och ökade kraftigt från föregående år.
– Det är andra året med successiv vinstavräkning, vilket ger ett mer rättvisande resultat. Vi har gjort många bra affärer, mycket partnering och vi har satt en ny organisation och utvecklat vårt arbetssätt, säger Hillevi Skötte, VD på Ventab i Göteborg AB.

Den stora omsättningsökningen kommer dessutom tillsammans med en ökad vinstmarginal. Något som visar på att utvecklingen av ett nytt arbetssätt burit frukt.
– Det har inneburit att vi fått en bättre effektivitet och planering ute i projekten och att vi kommer närmare kunden, säger Hillevi Skötte som vill framhäva sina anställda:
– Vår duktiga personal har gjort detta möjligt och vi arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsplats och locka till oss den yttersta kompetensen.

Med ett starka siffror i ryggen ser Ventab fram emot kommande år. Andelen löpnade projekt är på en fortsatt hög nivå samtidigt som flera stora projekt är på gång även framöver.
– Vi ser med tillförsikt på framtiden och vi fortsätter arbeta framgångsrikt med vår målsättning att vara det främsta alternativet för våra kunder.


Två stora projekt igång

Nu drar två stora projekt igång för göteborgska ventilationsföretaget Ventab. Det handlar om en ny tågdepå i Kärråkra, Hässleholm och Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Projekten har en ordersumma på 100 miljoner kronor.
– Två stora projekt som visar på både kompetens och resursbredd från vår sida, säger Ventabs VD Hillevi Skötte.

Projektet med Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan, där Ventab är generalentreprenörer och samarbetar med Fyrkantens Ventilation, startade i september. Uppdraget går ut på att installera 62 nya luftbehandlingsaggregat och arbetsleda både styr, el, rör och bygg.

– Att vi kan projektleda även andra discipliner än styr och vent visar på den breda kompetens vi har. Den stora utmaningen här blir att ombyggnationen sker under drift, säger Martin Persson, projektledare.

Projektet beräknas pågå under två år och förutom att säkerställa att klimatet blir bättre och att sjukhuset får den luft den behöver, görs även energioptimerande åtgärder.

I skånska Kärråkra ligger Ventab i startgroparna för att ge sig in i det projekt som rör en ny tågdepå för underhåll, reparationer, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen och Pågatågen.

– Depån kommer att bestå av fem byggnader innehållande verkstad, kontor, städbyggnad, hjulsvarv, kombihall, en mottagningsstation samt en städplattform. Så det är ett jättejobb totalt sett, säger Tomas Nordin, projektledare på Ventab.

Arbetet utförs närmast tillsammans med elteknikbolaget Eitech samt Kungälvs rörläggeri utöver beställare Region Skåne och byggherren NCC.
– Roligt att vara del av ett partneringjobb där vi alla hjälps åt och strävar åt samma håll. Det bidrar till en väldigt god arbetsmiljö, säger Tomas Nordin.

Den sammanlagda ytan för depån ligger på 26 000 kvadratmeter och beräknas sysselsätta tio till tolv montörer fram tills Ventabs del i arbetet är klart under sommaren 2019.


Martin Persson ny vd för Ventab Styr

Ny historia skrivs för västsvenska företaget Ventab Styr AB. Efter 26 år som vd lämnar nu grundaren Lars Nilsson över ansvaret till Martin Persson.

Martin Persson kom till företaget hösten 2016 och kliver den 1 oktober upp på vd-posten. Han har en lång erfarenhet inom fastighetsautomation i olika ledande befattningar, både på beställar- och konsultsidan. Hans nya roll som vd innebär, förutom att leda det operativa arbetet, också att utveckla företaget vidare och bredda Ventab Styrs erbjudande.

– Den höga kompetensen som finns i bolaget tillsammans med den starka positionen på marknaden gör att det känns extra spännande och stimulerande att kliva in i vd-rollen, säger Martin Persson.

Den avgående vd:n Lars Nilsson, som var med och startade Ventab Styr 1991, kommer att fortsätta vara verksam i företaget med fokus på försäljning och teknikstöd.

– Det känns bra att lämna över vd-skapet till Martin. Ventab Styr är ett fint och välskött företag och jag vet att Martin är rätt person att fortsätta leda och ta bolaget vidare.

För min egen del känns det också bra att vara kvar och stötta samt bidra med min kunskap och erfarenhet, säger Lars Nilsson.

Företagets styrelse hälsar sin nya vd välkommen och ser fram emot att arbeta tillsammans.

– Martin har en gedigen erfarenhet från fastighetsautomation i alla led. Hans höga kompetens och personliga egenskaper, som god samarbetsförmåga och ledare, gör honom perfekt för att kunna över vd-rollen. Jag övertygad om att Martin kommer fortsätta stärka bolaget och skapa ytterligare tillväxt, säger styrelseordförande Lars-Gunnar Skötte.