Rekordår för Ventab i Göteborg

Ett händelserikt räkenskapsår för Ventab i Göteborg AB är till ända. Med flera stora projekt och implementeringen av ett nytt arbetssätt har omsättningen ökat till över en kvarts miljard, samtidigt som vinstmarginalen förbättrats.
– Det visar vår styrka på marknaden och är en följd av flera bra affärer och att vi effektiviserat vårt arbetssätt, säger Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB.

Med flera stora projekt under året kan Ventab i Göteborg AB lägga ett mycket bra år till handlingarna. Omsättningen översteg en kvarts miljard och ökade kraftigt från föregående år.
– Det är andra året med successiv vinstavräkning, vilket ger ett mer rättvisande resultat. Vi har gjort många bra affärer, mycket partnering och vi har satt en ny organisation och utvecklat vårt arbetssätt, säger Hillevi Skötte, VD på Ventab i Göteborg AB.

Den stora omsättningsökningen kommer dessutom tillsammans med en ökad vinstmarginal. Något som visar på att utvecklingen av ett nytt arbetssätt burit frukt.
– Det har inneburit att vi fått en bättre effektivitet och planering ute i projekten och att vi kommer närmare kunden, säger Hillevi Skötte som vill framhäva sina anställda:
– Vår duktiga personal har gjort detta möjligt och vi arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsplats och locka till oss den yttersta kompetensen.

Med ett starka siffror i ryggen ser Ventab fram emot kommande år. Andelen löpnade projekt är på en fortsatt hög nivå samtidigt som flera stora projekt är på gång även framöver.
– Vi ser med tillförsikt på framtiden och vi fortsätter arbeta framgångsrikt med vår målsättning att vara det främsta alternativet för våra kunder.


Två stora projekt igång

Nu drar två stora projekt igång för göteborgska ventilationsföretaget Ventab. Det handlar om en ny tågdepå i Kärråkra, Hässleholm och Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Projekten har en ordersumma på 100 miljoner kronor.
– Två stora projekt som visar på både kompetens och resursbredd från vår sida, säger Ventabs VD Hillevi Skötte.

Projektet med Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan, där Ventab är generalentreprenörer och samarbetar med Fyrkantens Ventilation, startade i september. Uppdraget går ut på att installera 62 nya luftbehandlingsaggregat och arbetsleda både styr, el, rör och bygg.

– Att vi kan projektleda även andra discipliner än styr och vent visar på den breda kompetens vi har. Den stora utmaningen här blir att ombyggnationen sker under drift, säger Martin Persson, projektledare.

Projektet beräknas pågå under två år och förutom att säkerställa att klimatet blir bättre och att sjukhuset får den luft den behöver, görs även energioptimerande åtgärder.

I skånska Kärråkra ligger Ventab i startgroparna för att ge sig in i det projekt som rör en ny tågdepå för underhåll, reparationer, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen och Pågatågen.

– Depån kommer att bestå av fem byggnader innehållande verkstad, kontor, städbyggnad, hjulsvarv, kombihall, en mottagningsstation samt en städplattform. Så det är ett jättejobb totalt sett, säger Tomas Nordin, projektledare på Ventab.

Arbetet utförs närmast tillsammans med elteknikbolaget Eitech samt Kungälvs rörläggeri utöver beställare Region Skåne och byggherren NCC.
– Roligt att vara del av ett partneringjobb där vi alla hjälps åt och strävar åt samma håll. Det bidrar till en väldigt god arbetsmiljö, säger Tomas Nordin.

Den sammanlagda ytan för depån ligger på 26 000 kvadratmeter och beräknas sysselsätta tio till tolv montörer fram tills Ventabs del i arbetet är klart under sommaren 2019.


Martin Persson ny vd för Ventab Styr

Ny historia skrivs för västsvenska företaget Ventab Styr AB. Efter 26 år som vd lämnar nu grundaren Lars Nilsson över ansvaret till Martin Persson.

Martin Persson kom till företaget hösten 2016 och kliver den 1 oktober upp på vd-posten. Han har en lång erfarenhet inom fastighetsautomation i olika ledande befattningar, både på beställar- och konsultsidan. Hans nya roll som vd innebär, förutom att leda det operativa arbetet, också att utveckla företaget vidare och bredda Ventab Styrs erbjudande.

– Den höga kompetensen som finns i bolaget tillsammans med den starka positionen på marknaden gör att det känns extra spännande och stimulerande att kliva in i vd-rollen, säger Martin Persson.

Den avgående vd:n Lars Nilsson, som var med och startade Ventab Styr 1991, kommer att fortsätta vara verksam i företaget med fokus på försäljning och teknikstöd.

– Det känns bra att lämna över vd-skapet till Martin. Ventab Styr är ett fint och välskött företag och jag vet att Martin är rätt person att fortsätta leda och ta bolaget vidare.

För min egen del känns det också bra att vara kvar och stötta samt bidra med min kunskap och erfarenhet, säger Lars Nilsson.

Företagets styrelse hälsar sin nya vd välkommen och ser fram emot att arbeta tillsammans.

– Martin har en gedigen erfarenhet från fastighetsautomation i alla led. Hans höga kompetens och personliga egenskaper, som god samarbetsförmåga och ledare, gör honom perfekt för att kunna över vd-rollen. Jag övertygad om att Martin kommer fortsätta stärka bolaget och skapa ytterligare tillväxt, säger styrelseordförande Lars-Gunnar Skötte.