Currentum fortsätter satsningen för hållbara fastigheter – ECiS ny partner

Energy Concept in Sweden AB (ECiS) ansluter till installationsgruppen Currentum. Med starka kunder och en bred kompetens inom energieffektivisering för bland annat sjukhus och industri kommer affären stärka Currentums energivision.

– Partnerskapet med ECiS är helt i linje med ambitionen att bredda vår kompetens och erbjuda marknaden hållbara energieffektiva lösningar, säger Olle Bertfelt, styrelseordförande i Currentum.  

ECiS grundades 2004 och har bas i Kungsbacka och Lund. Bolaget kommer fortsätta drivas under nuvarande ledning för att behålla den lokala förankringen. ECiS tillhandahåller spetskompetens inom energianvändning, god innemiljö och minimerad miljöbelastning. Bland tjänsterna finns analys, projektgenomförande, besiktningar och valideringar, strategi och process samt utbildning.

– Med ECiS AB i koncernen ökar vi kompetensen inom energianalys och effektivisering, både internt inom gruppen och externt till gruppens kunder, säger Olle Bertfelt.

ECiS AB har idag 5 medarbetare och omsätter årligen cirka 7 MSEK.

– Vi ser fram emot att bli en del av Currentum och tillsammans utveckla ett riktigt starkt erbjudande. Speciellt viktigt är att kunna vara med i den pågående utvecklingen av framtidens tjänster och intelligenta funktioner inom byggnader. Detta kommer att minska våra kunders energianvändning och effektivisera deras arbete med drift och underhåll. Vår kunskap inom helhetslösningar kommer att öka båda parternas erbjudande till våra gemensamma kunder inom gruppen, säger Anders Tennerhed, VD för ECiS.

Partnerskapet är en del i Currentums ambition att skapa ett starkt team som erbjuder hållbara och energismarta klimatlösningar. ECiS blir en viktig del i koncernen som nu omsätter mer än 2,5 miljarder kronor årligen och sysselsätter över 900 medarbetare.

För ytterligare information:
Olle Bertfelt, styrelseordförande Currentum, 0706-45 50 50, olle.bertfelt@currentum.se  
Hillevi Skötte, styrelseledamot Currentum, 070-962 76 48, hillevi.skotte@currentum.se
Anders Tennerhed, VD ECiS, 0706-87 18 28, anders@ecis.se

Currentum är en marknadsledande installationsgrupp inom VS, sprinkler, ventilation, fastighetsautomation, el och säkerhet. I gruppen ingår Installationsbolaget VS & Sprinkler, Tingvallastadens Rör, Ibjerge Installation, Ventilationsprojekt, CH Vent, Ventmetoder, Reglera, Lundgrens El, Lås & Nycklar, Komfortautomatik, Ventab, AC El, Gösta Schelin, Ventilationshygien, VEAB, Styr Entreprenad, Energi & Klimatteknik, Månsson Rör, Friggeråkers Rör, Fläkt Teknik, Ipart, Stockholms Styr-Team, Stånga rörservice och nu ECiS. Gruppen samägs av entreprenörerna i bolagen och Axcel. Currentum omsätter årligen cirka 2,5 miljarder kronor med 900 medarbetare.


Currentum fortsätter sin satsning inom fastighetsautomation

Stockholms Styr-Team AB ansluter till installationsgruppen Currentum. Med starka kunder, och en bred kompetens inom både styrinstallationer och SCADA, stärker bolaget Currentums erbjudande inom fastighetsautomation.

– Partnerskapet med Stockholms Styr-Team är helt i linje med vår ambition att bredda vår kompetens, erbjudande och marknadstäckning inom fastighetsautomation, säger Hillevi Skötte, styrelseledamot Currentum.

Stockholms Styr-Team är ett väletablerat bolag med bas i Stockholm, och kommer fortsätta drivas under lokal ledning för att behålla den lokala förankringen. Verksamheten grundades 1999 och tillhandahåller energieffektiva system och kundanpassade lösningar inom styr- och övervakning.

– Med Stockholms Styr-Team i koncernen kan vi erbjuda helhetslösningar i en större del av landet. Deras systemkunniga experter har koll på utvecklingen och den senaste tekniken vilket gör att vi utökar våra tjänster i Stockholmsregionen inom styr och övervakning och energieffektivisering, säger Hillevi Skötte och fortsätter:

– Den breda kompetens vi nu erbjuder våra kunder genom Currentums samlade expertis är vår framtida styrka och kommer vara avgörande för framtida affärer.

Stockholms Styr-Team har idag 16 medarbetare och omsätter årligen cirka 45 miljoner kronor.

– Vi ser fram emot att bli en del av Currentum och tillsammans utveckla ett riktigt starkt erbjudande till våra kunder. Speciellt viktigt är att kunna vara med i den pågående utvecklingen av framtidens tjänster och intelligenta AI-funktioner, som kommer att underlätta både drift och underhåll för våra kunder, säger Johan Edlund, VD för Stockholms Styr-Team AB.

Partnerskapet är en del i Currentums ambition att skapa ett starkt team som erbjuder hållbara och energismarta klimatlösningar.


Ventab stärker ventilationserbjudandet med ny rekrytering

Ventab rekryterar Thomas Johansson som ny projektledare för ventilation. Thomas kommer senast från finska Caverion och ska initialt ansvara för uppdragen för Tingstadstunneln och Sävenäs tågdepå.

– Med sin breda branschkännedom kommer Thomas stärka vårt ventilationserbjudande, inte minst inom infrastruktur, berättar Martin Persson, VD för Ventab Göteborg.

Thomas kommer senast från finska Caverion, där han arbetade med rör och ventilation. Innan dess var han hos TFIP, där han jobbade off-shore i Sydkorea och USA. Med tidigare erfarenhet som projektör för Västlänken samt beställare för Trafikverket blir Thomas ett starkt tillskott som stärker Ventabs kompetens inom infrastruktur.

– Det ska bli kul att få sätta i gång och lära känna nya kollegor och kunder. Jag ser fram emot att vara en del av projekten från start och att bidra med min erfarenhet. Eftersom jag har varit på båda sidorna, beställare och leverantör, hoppas jag kunna bidra till att utveckla erbjudandet, säger Thomas Johansson.

Kommer ansvara över infrastrukturprojekt

Initialt kommer Thomas att projektleda uppdragen för Tingstadstunneln och Sävenäs tågdepå. Tingstadstunneln är en av Sveriges viktigaste förbindelser, och Ventab är en del av restaureringen av tunneln. Sävenäs tågdepå ska byggas ut med två spår och där är Ventabs uppdrag att installera ventilation, styr och rör.

Thomas Johansson, ny projektledare för Vent.

Klas Larsson ny koncernchef för Currentum

Klas Larsson har utsetts till ny koncernchef för Currentum med start under första kvartalet 2022. Klas har gedigen erfarenhet inom branschen på olika ledande positioner och kommer senast från installationskoncernen tillika nya Currentum-bolaget Ipart. Som grundare och VD arbetade han med ambition att utmana branschen i hela landet och kom en bra bit på väg på kort tid. Innan dess var han affärsområdeschef för Väst på Instalco.

– Jag är såklart hedrad för förtroendet och mycket förväntansfull inför att genom nära samarbeten mellan bolagen hitta de synergier som skapar värde för kunderna och tillväxtmöjligheter för hela koncernen, säger Klas Larsson.

Klas Larsson tillträder den nya posten som koncernchef för Currentum under första kvartalet 2022. Med bred branschkunskap och erfarenhet från flera ledande positioner vet han vad som krävs för att skapa framgång inom installation.

­– Klas är en erfaren ledare och hans bakgrund visar på ett starkt driv och ett stort fokus på att skapa tillväxt och resultat i hög fart. Han blir ett riktigt bra tillskott för Currentum med precis den drivkraft och erfarenheten vi letar efter, säger Olle Bertfelt, ordförande Currentum.

Klas har arbetat inom installationsbranschen under hela sitt yrkesliv. Förutom Ipart är han även en av grundarna till LG Contracting som köptes av Instalco 2015. Trots, och kanske till viss del på grund av, sitt nystartade bolag, Ipart, var det ett enkelt beslut att acceptera erbjudandet om att ta rollen som koncernchef för Currentum

– Jag har tillsammans med mina partners i Ipart arbetat mot samma mål som Currentum och dessutom haft samma syn på hur vi ska ta oss dit. Vi har tagit oss en bra bit på väg sedan starten 2020. När jag kom i kontakt med Currentum och började diskutera den här rollen kom vi snabbt fram till att Ipart skulle bli en del av koncernen. Alla delägare var överens om att Ipart kan nå de uppsatta målen ännu snabbare som en del av Currentum.

Som ledare är Klas lyhörd och tror starkt på samarbete och involvering för att skapa engagemang.

– I en bolagsgrupp som denna krävs bra ledarskap i alla led som inser vikten av samarbete och att gemensamt utveckla varandra och branschen i stort. Genom samordning och samarbete mellan verksamheterna kan vi skapa ökat värde för våra kunder och tillväxt för koncernen, säger Klas och fortsätter:

– Det känns fantastiskt spännande att få vara en del av Currentums fortsatta framgångsresa framåt. Bolaget har gjort många förvärv av fina bolag. Mitt fokus kommer att ligga på expansion genom fortsatta förvärv och självklart även genom organisk tillväxt.

Klas bor naturskönt vid Vänerns kust utanför Karlstad. Fritiden spenderar han gärna med sin hemmaboende son, de två vuxna sönerna, ett barnbarn och sin särbo.

 

Klas Larsson, ny koncernchef för Currentum.

Ambitiösa tillväxtkoncernen Ipart ansluter till Currentum

Installationsgruppen Currentum växer när koncernen Ipart med sex bolag ansluter. Bolagen förstärker Currentums erbjudande inom ventilation, VS, el och säkerhet i Väst- och Mellansverige.

– Vi är mycket glada att Ipart nu är en partner inom Currentum, de har i mångt och mycket arbetet mot samma mål som Currentum och vi delar syn på hur vi ska nå dit, berättar Hillevi Skötte, styrelseledamot i Currentum.

Från och med januari 2022 är Ipart en del av Currentum. Med sig tar Ipart de sex företagen

SP-gruppen, Klimatentreprenad, Rörinstallationer, Ulvsby Rör, MeR El, och GÖREL. Bolagen med verksamhet inom VS, ventilation, el och säkerhet täcker geografiskt stora delar av Väst- och Mellansverige med kontor i Karlstad, Kristinehamn, Hällefors, Göteborg, Skövde, Örebro, Falun och Arvika. Ipart omsätter årligen cirka 350 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare.

I samband med förvärvet blir Roger Syversson ny VD för Ipart. Han är även en av grundarna av koncernen och ser fram mot den gemensamma tillväxtresa som väntar.

– Vår ambition från start har varit att skapa en installationsgrupp att räkna med i hela landet och genom att ta det här steget kommer vi närmare våra mål tillsammans med Currentum, säger Roger och fortsätter:

– Våra bolag har samarbete i fokus för att ta vara på synergier mellan verksamheterna och erbjuda det bästa för våra kunder. Nu får vi ännu fler systerföretag att samarbete med vilket stärker oss alla.

Genom förvärvet av Ipart får Currentum en ännu bredare geografisk täckning i Sverige. Ipart, och företagen som ingår, kommer att ha kvar sina egna starka varumärken och ledning för att behålla den lokala förankringen och kulturen. I och med förvärvet omsätter Currentum årligen cirka 2,5 miljarder kronor och sysselsätter drygt 900 medarbetare.

– Med lokal fysisk närvaro i Mellansverige kan vi skapa ännu starkare relationer med lokala aktörer på plats och tillsammans med Ipart fortsätta vår tillväxtresa med hela landet som arbetsplats, säger Hillevi Skötte, styrelseledamot i Currentum och VD för Ventab Partners.


Currentum expanderar i Västra Sverige

Currentum fortsätter att växa i Väst genom ett nytt partnerskap med Fläkt Teknik i Karlstad. Inom ramen för installationsguppen Currentum drivs verksamheten fortsatt med Fläkt Tekniks eget varumärke, ledning och lokala förankring.

Fläkt Teknik har ett väletablerat varumärke inom ventilation i Karlstad och förstärker ventilationssidan inom Currentum i Västsverige. Bolaget grundades 1990 och har drygt 70 medarbetare och omsätter årligen nära 200 miljoner kronor.

– Att bli en del av Currentum ger oss ännu bättre möjligheter att växa samt att fortsätta vara det självklara valet. Vi kan erbjuda kunderna ett bredare tjänsteutbud och bättre geografisk täckning genom samarbeten med våra nya systerföretag. Att Currentum dessutom delar vår värdegrund: Ärlighet, Respekt och Ansvar (ÄRA) har varit direkt avgörande i våra förhandlingar. Partnerskapet kommer att stärka oss på flera sätt och inte minst genom ett nätverk av kompetenta kollegor över hela landet att utbyta erfarenheter med, säger Magnus Forsberg, VD FläktTeknik.

Fläkt Teknik arbetar med allt från utförandeentreprenader till totalentreprenader, många projekt i partnering, samt servicekontrakt. Bolaget projekterar, installerar och driftsätter anläggningar för luftbehandling i bland annat offentliga fastigheter, privata bostäder och kontor.

Genom partnerskapet med Fläkt Teknik fortsätter den lokala förankringen i Karlstad, som nu innefattar både Vent och VS (Tingvallastadens rör och Ibjerge Installation). Det blir också förstärkning och en komplettering med närliggande områden både söderut och österut.

– Det är jätteroligt att få hälsa Fläkt Teknik välkomna i gruppen. Det är ett fint bolag som arbetar efter samma principer som övriga i vår koncern, det vill säga nära sina kunder. Dessutom har de en väl fungerande serviceverksamhet vilket är något vi tror starkt på. Gemensamt stärker vi vår marknadstäckning här i Väst säger Hillevi Skötte från Currentum.

Genom partnerskapet omsätter Currentum cirka 2,2 miljarder kronor årligen och sysselsätter drygt 820 medarbetare.


Månsson Rör och Friggeråkers Rör ingår partnerskap med Currentum

Installationsgruppen Currentum välkomnar Månsson Rör och Friggeråkers Rör som nya partners. Bolagens lokala närvaro i Norrköping, Vimmerby, Västervik och Finspång respektive Falköping kompletterar geografiskt Currentums erbjudande inom VS.

Månsson Rör och Friggeråkers Rör blir en del av Currentum. Verksamheterna behåller sina egna varumärken och kommer att drivas som vanligt av nuvarande ledning.

– Månsson Rör blir en stark partner till Ventilationsprojekt och Lundgrens El som nu tillsammans kan erbjuda installation och service inom VS, ventilation el och säkerhet, säger Stefan Franzén från Currentum.

Månsson Rör har nära 90 medarbetare och kontor i Norrköping, Vimmerby, Västervik och Finspång. Den årliga omsättningen uppgår till cirka 200 miljoner kronor med bas i serviceuppdrag samt rör- och värmepumpinstallationer. Bland kunderna återfinns landets största byggföretag och fastighetsägare.

– Vi ser fram emot att ingå i en grupp där vi kan utbyta erfarenheter med liknande verksamheter och stärka varandra genom kompletterande erbjudanden, säger Fredrik Månsson, VD på Månsson Rör.

Friggeråkers Rör är baserat i Falköping och utför VS entreprenader och service. Bolaget har 14 medarbetare och omsätter årligen runt 35 miljoner kronor.

– Tillsammans stärker vi vår marknadstäckning och kan erbjuda installation och service inom rör och sprinkler från kontor i Stockholm, Göteborg, Falköping, Norrköping, Vimmerby, Västervik och Finspång, säger Sören Adolfsson från Currentum.

Nuvarande ägare av Månsson Rör och Friggeråkers Rör är fortsatt aktieägare i den nya gruppen

– Jag ser fram emot att gå in som delägare i Currentum och vidareutveckla Friggeråkers Rör, säger Thore Larsson, VD på Friggeråkers Rör.

 Genom partnerskapet omsätter Currentum 2 miljarder kronor årligen och sysselsätter 750 medarbetare med kontor i Göteborg, Falköping, Karlstad, Norrköping, Linköping, Vimmerby, Västervik, Finspång, Nyköping, Katrineholm, Eskilstuna, Västerås, Södertälje, Stockholm, Helsingborg, Kristianstad och Malmö.


Ventab utför uppdrag värt 95 miljoner i projekt Natrium

Ventab blir en del av byggnadsprojektet Natrium, en satsning av Göteborgs Universitet med syfte att samla ihop verksamheter inom den Naturvetenskapliga fakulteten. Fastigheten kommer bland annat att rymma avancerad laboratoriemiljö vilket ställer särskilt höga krav på ventilationssystemen.

Natrium ska samla olika verksamhetsdelar av den naturvetenskapliga fakulteten och skapa ett sammanhängande campus med den medicinska utbildningen samt forskningen vid Sahlgrenska Akademin. Fastigheten kommer bland annat att rymma avancerad laboratoriemiljö vilket ställer särskilt höga krav på ventilationssystemen.
– Vi är såklart väldigt glada för förtroendet. Byggnader med komplexa behov och avancerade system har blivit lite av vårt expertområde och i det här projektet får vi visa vad vi går för, säger Maria Sörensson, projektledare på Ventab med ansvar för Natrium.

Det är Akademiska Hus som är beställare och som kommer att förvalta byggnaden. Byggnationen sker i samverkan med Skanska.
 Vi är glada över att utföra uppdrag för Skanska tillsammans med Akademiska Hus, och byggnationen av Natrium är verkligen ett spännande projekt med ett genomgående och viktigt hållbarhetsfokus, säger Maria Sörensson.

Natrium kommer att bli över 30 000 m2, samt med en tillhörande ombyggnation på 2 000 m2. Nybyggnationen kommer att bestå av två huskroppar med sju våningsplan, samt en mellanliggande del för atrium och mötesplats. Lokalerna kommer främst att utgöras av undervisningslokaler, avancerade labbmiljöer och kontor, där cirka 500 anställda och 3 000 studenter flyttar in.

Byggnaden kommer att vara certifierad som Miljöbyggnad Guld, vilket ställer höga krav på bland annat hållbara materialval och energieffektivitet. Genom en smart behovsstyrning av ventilation och de övriga fastighetstekniska systemen ska energianvändningen optimeras till det yttersta. Byggstarten skedde under 2020 och det beräknas stå färdigt under våren 2023.

Bild: Kanozi Arkitekter

För ytterligare information:
Hillevi Skötte, vd Ventab i Göteborg AB, hillevi@ventab.se, 0709 62 76 48
Maria Sörensson, projektledare Ventab i Göteborg AB, maria@ventab.se, 0709-62 76 02

Ventab är en av de största och mest erfarna aktörerna inom ventilation och fastighetsautomation i Västsverige med huvudkontor i Göteborg sedan 1977. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr omsätter idag omkring 300 miljoner kronor med drygt 80 anställda.


Ventab får uppdrag värt 70 miljoner för Västlänken

Västsvenska Ventab har tecknat kontrakt med Eitech gällande bygget av den nya Centralstationen i Göteborg. Bygget är en av de större etapperna i Västlänksprojektet och sker i samverkan med Trafikverket, NCC och Eitech.

Projekt Centralen är en två kilometer lång dubbelspårig järnväg samt en pendel- och regiontågsstation 12 meter under marken. I Ventabs uppdrag ingår att planera och genomföra ventilationsinstallationer.

– Vi har sedan januari 2017 arbetat med projektering och kalkylstöd och nu under 2020 startar vi med rivning av befintliga installationer. Vi är mycket stolta över att ha fått förtroende att utföra detta uppdraget tillsammans med Eitech och andra entreprenörer, säger Berne Christenson på Ventab.

Projekt Västlänken är det tredje uppdraget som Ventab utför tillsammans med Eitech. Senaste samarbetet var när Lund spårvagnsdepå byggdes och innan dess, Kärråkra tågdepå.

– Det här är frukten av ett långsiktigt strategiskt samarbete som började för flera år sedan och som bygger på öppenhet, tillit och förtroende där båda parter bidrar med det de är bäst på, dvs Eitech med sin specialistkompetens inom Elteknik och Ventab med sin gedigna kunskap inom Ventilation säger Pär Janemyr, Enhetschef på Eitech Stora projekt.

Ventab väntas påbörja installationerna i slutet på 2021 och projektet väntas stå klart under 2026.

Illustration: Metro Arkitekter.

För mer information om projekt Centralen läs här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031-86 89 87, hillevi@ventab.se

Ventab har sedan 1977 arbetat med inomhusklimat. Vi arbetar brett och har kunder på flera olika områden. Vi har mångårig erfarenhet av att driva större projekt. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr AB omsätter idag omkring 330 miljoner kronor och har drygt 80 anställda. Det gör oss till ett av de största i branschen i Västsverige.  


Ventab med i bygget av Sveriges första fossilfria förskola

Nu står det klart att Ventab i Göteborg och Ventab Styr blir en del av satsningen när Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ska bygga en fossilfri förskola på Hisingen i Göteborg. Skolan, som kommer att få namnet Hoppet, planeras stå klar under 2021. Ventab ansvarar för installationen av både ventilation och styr-och övervakning.

– Det är ett roligt men framförallt viktigt och utmanande projekt. En stor del av vårt uppdrag kommer innebära att vi skapar lösningar vad gäller materialval och tillvägagångssätt som är helt fossilfria, säger Hillevi Skötte som är VD på Ventab i Göteborg.

Förskolan Hoppet är en del av Göteborgs Stads långsiktiga mål att minska konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75 procent fram till 2050. Och det är första gången det byggs på det här sättet.

Projektet utmanar traditionella byggmetoder och för alla delaktiga i byggnationen innebär det att ha en helhetssyn i samtliga led, såväl transporter som maskiner och materialval.
– Hoppet är ett framtidsinriktat innovationsprojekt. Vi kommer hela tiden se till att undvika att fossila ämnen används i samtliga Ventabs aktiviteter. Det är första gången vi och vår bransch tar oss an ett projekt där det finns så tydliga krav på fossilfri materialanvändning. Tillexempel kommer vi titta på alternativ kanalisation och försöka hitta systemlösningar som minimerar mängden installationsmaterial, säger Martin Persson, VD på Ventab Styr.

Derome är totalentreprenörer och projektet är en samverkansentreprenad. Läs mer om projektet här.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031–868980, hillevi@ventab.se
Martin Persson VD Ventab Styr AB,   070-962 76 49, martin.persson@ventab.se

 

Ventab har sedan 1977 arbetat med inomhusklimat. Vi arbetar brett och har kunder på flera olika områden. Vi har mångårig erfarenhet av att driva större projekt. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr AB omsätter idag omkring 330 miljoner kronor och har drygt 80 anställda. Det gör oss till ett av de största i branschen i Västsverige.