Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet för oss är viktigt. Det gäller arbetsmiljön på våra arbetsplatser och bland våra anställda men också den miljö som påverkar oss alla. Våra kärnvärden omtanke, kreativitet och prestation genomsyrar självklart även vårt hållbarhetsarbete.

Vi har varit med och utvecklat ventilationsbranschen i över 40 år, och det vill vi fortsätta att göra. Vår vision är att erbjuda de bästa och mest hållbara lösningarna i branschen och vi lyckas med det genom att hela tiden sträva efter att utveckla klimatanpassade samt energi- och resurseffektiva installationer för inomhusmiljön.Vi gör det på egen hand men också tillsammans med våra kunder och leverantörer, som vi gärna inspirerar till att börja arbeta mer systematisk kring hållbarhet.

Vår dagliga verksamhet bygger på våra kärnvärden – omtanke, kreativitet och prestation. De utgör grunden för allt vi gör och definierar vår strategi både internt och externt. Alla våra medarbetare har ett ansvar för hållbarhetsarbetet, vilket gör att det även sträcker sig utanför företaget.

Inom Ventab i Göteborg och Ventab Styr arbetar vi för att motverka all typ av diskriminering och vill öka förståelsen för varandras olikheter. Det är av största vikt för oss att skapa en arbetsmiljö där ömsesidig respekt ses som naturlig.

Som ett resultat av vårt hållbarhetsarbete fick Ventab branschorganisationen svensk Ventilations mångfaldhetspris 2015.