VVS-forum har uppmärksammat Ventabs pågående projekt för förskolan Hoppet, Göteborg, som ska bli Sveriges första nästintill fossilfria bygge. I en lång intervju kan man ta del av hur Ventab satsat på att hitta andra sätt för att minimera klimatbelastningen, så som nya metoder, material och återbruk. Målet med projektet är att så långt som möjligt bygga förskolan utifrån fossilfria material och metoder. Läs hela intervjun här!