VVS-Forum har uppmärksammat Ventabs samgående med Installationsbolaget och Ventilationsprojekt med en lång intervju. Läs hela intervjun här!