Data- och personuppgiftspolicy

Så här behandlar VENTAB företags- och personuppgifter.

Kund, leverantör och partner

VENTAB behandlar personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Vi gör det även för att vi ska kunna förbättra våra tjänster. Exempel på detta det kan vara statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. VENTAB använder även uppgifter för inbjudan till branschseminarier.

Personuppgifter vi registrerar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och befattning.

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.

För att fullgöra ett avtal

Vi använder uppgifter vid faktureringhantering och administration i projekt samt övrig kommunikation via epost.

För att uppfylla rättsliga intressen

VENTAB kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget. Personuppgifter sparas enligt ansvarstiden i ABK09, i 10 år eller så länge vi ser möjlighet till fortsatt samarbete vid tilläggsbeställningar. Vi sparar även uppgifter som framkommit vid fakturering enligt bokföringslagen och skattefrågor.

Bolagsuppgifter

Ventab i Göteborg AB

Datavägen 21B
436 32 ASKIM
Organisationsnummer: 556394-4585
Momsregnr: SE556394458501
Bankgiro: 374-8217

Ventab Styr AB

Datavägen 21B
436 32 ASKIM
Organisationsnummer: 556458-6872
Momsregnr: SE556458687201
Bankgiro: 5855-5525

Ventab är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Bolagsuppgifter

Ventab i Göteborg AB

Datavägen 21B

436 32 ASKIM

Organisationsnummer: 556394-4585

Momsregnr: SE556394458501

Bankgiro: 374-8217

Ventab Styr AB

Datavägen 21B

436 32 ASKIM

Organisationsnummer: 556458-6872

Momsregnr: SE556458687201

Bankgiro: 5855-5525

Ventab är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.