Altplatsen

I Ruddalen, Göteborg, ska Odalens Fastigheter AB uppföra ett helt nytt äldreboende, bestående av 100 lägenheter. Byggnadsprojektet kommer bestå av sju olika våningsplan, med lägenheter, service- och kontorsutrymmen och samlingssalar.

Utöver detta ska ytterligare en huskropp byggas, där 101 hyresrätter och kommersiella lokaler så som butiker, livsmedelsbutik, gym, teknikrum och garage ska inrymmas.

Ventab kommer att projektera och ansvara för all ventilation samt styr för entreprenaden.

Ansvarig projektledare Ventab: David Steen

Ansvarig projektledare Ventab Styr: Fanny Hedberg

FAKTA

Projektets namn: Altplatsen
Plats: Ruddalen, Göteborg
Byggstart: 2022
Byggslut: 2024
Beställare: Brixly
Entreprenadform: Fastpris
Entreprenadsumma: 12 900 000 SEK

 

Altplatsen

I Ruddalen, Göteborg, ska Odalens Fastigheter AB uppföra ett helt nytt äldreboende, bestående av 100 lägenheter. Byggnadsprojektet kommer bestå av sju olika våningsplan, med lägenheter, service- och kontorsutrymmen och samlingssalar.

Utöver detta ska ytterligare en huskropp byggas, där 101 hyresrätter och kommersiella lokaler så som butiker, livsmedelsbutik, gym, teknikrum och garage ska inrymmas.

Ventab kommer att projektera och ansvara för all ventilation samt styr för entreprenaden.

Ansvarig projektledare Ventab: David Steen

Ansvarig projektledare Ventab Styr: Fanny Hedberg

FAKTA

Projektets namn: Altplatsen
Plats: Ruddalen, Göteborg
Byggstart: 2022
Byggslut: 2024
Beställare: Brixly
Entreprenadform: Fastpris
Entreprenadsumma: 12 900 000 SEK