Bollebygdsskolan

En ny skola i årskurserna F-6 byggs i Bollebygd och Ventab har fått i uppdrag av Bollebygds kommun att ansvara för luftbehandling, från projektering fram till slutförande och färdigjusterad skola. Byggnationen är kommunens största satsning någonsin och skolan ska byggas i två plan i anslutning till befintlig högstadieskola.

FAKTA

Projektets namn: Bollebygdsskolan
Plats:
Bollebygd
Typ: Skola
Byggstart:
Q2 2015
Byggslut:
Q2 2016
Beställare:
Skanska
Entreprenadform:
Totalentrepenad, Partnering

Bollebygdsskolan

En ny skola i årskurserna F-6 byggs i Bollebygd och Ventab har fått i uppdrag av Bollebygds kommun att ansvara för luftbehandling, från projektering fram till slutförande och färdigjusterad skola. Byggnationen är kommunens största satsning någonsin och skolan ska byggas i två plan i anslutning till befintlig högstadieskola.

FAKTA

Projektets namn: Bollebygdsskolan
Plats:
Bollebygd
Typ: Skola
Byggstart:
Q2 2015
Byggslut:
Q2 2016
Beställare:
Skanska
Entreprenadform:
Totalentrepenad, Partnering