HUMANISTEN

Sedan 2012 har Ventab varit delaktig i ombyggnaden av Humanisten. Det är ett projekt som har syftat till att kunna samla alla Humanistiska Fakulteter på en plats. Projektet har drivits i partnering och vi har varit delaktiga från systemhandling till färdigställt hus. Projektet är komplext då verksamheten skulle bedrivas som vanligt under den fleråriga byggperioden. Det blev ett lyckat projekt som stod klart under december 2019.

Projektledare: Hillevi Skötte, Marcus Wilhelmsson

FAKTA

Projektets namn: Humanisten
Plats:
Näckrosdammen
Byggstart:
2017
Byggslut:
2019
Beställare:
NCC
Projektör:
Andersson och Hultmark
Entreprenadform:
Utförande/Totalentreprenad
Entreprenadsumma:
50 MSEK

HUMANISTEN

Sedan 2012 har Ventab varit delaktig i ombyggnaden av Humanisten. Det är ett projekt som har syftat till att kunna samla alla Humanistiska Fakulteter på en plats. Projektet har drivits i partnering och vi har varit delaktiga från systemhandling till färdigställt hus. Projektet är komplext då verksamheten skulle bedrivas som vanligt under den fleråriga byggperioden. Det blev ett lyckat projekt som stod klart under december 2019.

Projektledare: Hillevi Skötte, Marcus Wilhelmsson

FAKTA

Projektets namn: Humanisten
Plats:
Näckrosdammen
Byggstart:
2017
Byggslut:
2019
Beställare:
NCC
Projektör:
Andersson och Hultmark
Entreprenadform:
Utförande/Totalentreprenad
Entreprenadsumma:
50 MSEK