Kärråkra tågdepå

Projektet rör en ny tågdepå för underhåll, reparationer, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen och Pågatågen i skånska Kärråkra. Depån kommer att bestå av fem byggnader innehållande verkstad, kontor, städbyggnad, hjulsvarv, kombihall, en mottagningsstation samt en städplattform.

Arbetet utförs närmast tillsammans med elteknikbolaget Eitech samt Kungälvs rörläggeri utöver beställare Region Skåne och byggherren NCC.

FAKTA

Projektets namn: Kärråkra tågdepå
Plats:
Hässleholm
Byggstart:
Q3 2018
Byggslut:
Q3 2019
Beställare:
Region Skåne
Entreprenadform: Partnering
Yta: 26000 kvm

Kärråkra tågdepå

Projektet rör en ny tågdepå för underhåll, reparationer, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen och Pågatågen i skånska Kärråkra. Depån kommer att bestå av fem byggnader innehållande verkstad, kontor, städbyggnad, hjulsvarv, kombihall, en mottagningsstation samt en städplattform.

Arbetet utförs närmast tillsammans med elteknikbolaget Eitech samt Kungälvs rörläggeri utöver beställare Region Skåne och byggherren NCC.

FAKTA

Projektets namn: Kärråkra tågdepå
Plats:
Trollhättan
Byggstart:
Q3 2018
Byggslut:
Q3 2019
Beställare:
Region Skåne
Entreprenadform: Partnering
Yta: 26000 kvm