Kv. Capella

Serneke har tillsammans med Tosito, Göteborgs Stad och Sveriges arkitekter genomfört en gestaltningsprocess för ett nytt 17-våningshus i Karlastaden.

Byggnaden kommer inrymma cirka 125 nya bostäder och med lokaler för centrumändamål placerat i bottenvåningen. Nybyggnationen kommer att vara belägen i kvarteret Capella.

Tosito kommer även i anslutning till det höga huset uppföra ett sjuvåningshus med ytterligare 56 lägenheter som även det ingår i uppdraget.

FAKTA

Projektets namn: Kvarteret Capella
Plats:
Göteborg
Byggstart:
Processen påbörjades 2021
Beställare: Serneke
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Entreprenadsumma: Cirka 25 miljoner
Ansvarig projektledare: Maria Sörensson

 

Kv. Capella

Serneke har tillsammans med Tosito, Göteborgs Stad och Sveriges arkitekter genomfört en gestaltningsprocess för ett nytt 17-våningshus i Karlastaden.

Byggnaden kommer inrymma cirka 125 nya bostäder och med lokaler för centrumändamål placerat i bottenvåningen. Nybyggnationen kommer att vara belägen i kvarteret Capella.

Tosito kommer även i anslutning till det höga huset uppföra ett sjuvåningshus med ytterligare 56 lägenheter som även det ingår i uppdraget.

FAKTA

Projektets namn: Kvarteret Capella
Plats:
Göteborg
Byggstart:
Processen påbörjades 2021
Beställare:
Serneke
Entreprenadform:
Totalentreprenad i samverkan
Entreprenadsumma:
Cirka 25 miljoner
Ansvarig projektledare:
Maria Sörensson