Mölndal stad

2022 har Mölndal Stad som ambition att öka sin befolkningsmängd till drygt 70 000 invånare. För att nå målet planerar kommunen stora satsningar i form av nya byggnationer inom bland annat äldrevård, skolor och idrottsområden. Ventab är en av de tunga aktörer i satsningen och finns involverade i fem stora projekt:

Almåsskolan, Lindome sporthall och förskolorna Mården/Regnbågen, Östra Balltorp, Stallbacken samt Högalidens förskola. Den sistnämnda är den första Svanenmärkta förskolan i väst.

Arbetsformen är strategisk partnering, vilket bland annat innebär öppen ekonomisk redovisning och aktiv samverkan för att kontinuerligt förbättra processen och projekten. Mölndal stad har handlat upp flera projekt samtidigt för att kunna nå synergieffekter vad det gäller projektering av liknande projekt samt vid inköp av material och att kunna utnyttja arbetstid mer optimalt vid montage.

Vi på Ventab har lång erfarenhet av partnering och ser stora fördelar med arbetsformen då det ger oss chans att vara med och påverka i ett tidigt skede, vilket nästan alltid leder till ett effektivare arbete och bättre slutresultat.

FAKTA

Projektets namn: Mölndal stad
Plats:
Mölndal
Typ: Skolor
Byggstart:
2016
Byggslut:
2022
Beställare:
Skanska
Entreprenadform: Partnering

Mölndal stad

2022 har Mölndal Stad som ambition att öka sin befolkningsmängd till drygt 70 000 invånare. För att nå målet planerar kommunen stora satsningar i form av nya byggnationer inom bland annat äldrevård, skolor och idrottsområden. Ventab är en av de tunga aktörer i satsningen och finns involverade i fem stora projekt:

Almåsskolan, Lindome sporthall och förskolorna Mården/Regnbågen, Östra Balltorp och Stallbacken.

Arbetsformen är strategisk partnering, vilket bland annat innebär öppen ekonomisk redovisning och aktiv samverkan för att kontinuerligt förbättra processen och projekten. Mölndal stad har handlat upp flera projekt samtidigt för att kunna nå synergieffekter vad det gäller projektering av liknande projekt samt vid inköp av material och att kunna utnyttja arbetstid mer optimalt vid montage.

Vi på Ventab har lång erfarenhet av partnering och ser stora fördelar med arbetsformen då det ger oss chans att vara med och påverka i ett tidigt skede, vilket nästan alltid leder till ett effektivare arbete och bättre slutresultat.

FAKTA

Projektets namn: Mölndal stad
Plats:
Mölndal
Typ: Skolor
Byggstart:
2016
Byggslut:
2022
Beställare:
Skanska
Entreprenadform: Partnering