Natrium

Projekt Natrium är en helt ny byggnad på över 30 000 m2 som ska samla stora delar av den naturvetenskapliga fakulteten inom Göteborgs Universitet.

Fastigheten kommer bland annat att rymma avancerad laboratoriemiljö vilket ställer särskilt höga krav på ventilations- och fläktsystem. Projekt Natrium, som beräknas stå färdigt under våren 2023, byggs och förvaltas av Akademiska Hus.

Byggnaden uppnår högsta nivå inom miljöcertifieringen ”Miljöbyggnad”.

FAKTA

Projektets namn: Natrium
Plats:
Göteborg
Byggstart:
2020
Byggslut:
Beräknat till våren 2023
Beställare:
Skanska
Projektör:
Totalentreprenad i samverkan
Entreprenadsumma:
Strax över 90 miljoner
Entreprenadform: Totalentreprenad
Ansvarig projektledare:
Maria Sörensson

Natrium

Projekt Natrium är en helt ny byggnad på över 30 000 m2 som ska samla stora delar av den naturvetenskapliga fakulteten inom Göteborgs Universitet.

Fastigheten kommer bland annat att rymma avancerad laboratoriemiljö vilket ställer särskilt höga krav på ventilations- och fläktsystem. Projekt Natrium, som beräknas stå färdigt under våren 2023, byggs och förvaltas av Akademiska Hus.

Byggnaden uppnår högsta nivå inom miljöcertifieringen ”Miljöbyggnad”.

FAKTA

Projektets namn: Natrium
Plats:
Göteborg
Byggstart:
2020
Byggslut:
Beräknat till våren 2023
Beställare:
Skanska
Projektör:
Totalentreprenad i samverkan
Entreprenadsumma:
Strax över 90 miljoner
Entreprenadform:
Totalentreprenad
Ansvarig projektledare:
Maria Sörensson