Regionens hus

Göteborg arbetar just nu med att samlokalisera kommunens och regionens administrativa avdelningar på ett ställe och har därför beslutat att bygga ett nytt hus. Ambitionen är att reducera antalet administrativa lokaler till ett fåtal platser i Göteborgsområdet för att åstadkomma effektivare lokalutnyttjande, bättre samordningsmöjligheter och andra fördelar som en samlokalisering medför. Objektet är centralt beläget nära Centralstationen, bussterminalen vid Nils Ericsonsplatsen och E45 med dess av- och påfarter.

Byggnadsdelen består av en låghusdel (fem våningar plus källare) samt en höghusdel (15 våningar plus källare) och kommer anslutas till en befintlig byggnad via förbindelsegångar. Avsikten är att byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Byggnationen beräknas vara klar i början av 2019.

FAKTA

Projektets namn: Regionens hus
Plats:
Göteborg
Byggstart:

Byggslut:
Q1 2019
Beställare:

Projektör:

Entreprenadform:

Yta:
23000 kvm

Regionens hus

Göteborg arbetar just nu med att samlokalisera kommunens och regionens administrativa avdelningar på ett ställe och har därför beslutat att bygga ett nytt hus. Ambitionen är att reducera antalet administrativa lokaler till ett fåtal platser i Göteborgsområdet för att åstadkomma effektivare lokalutnyttjande, bättre samordningsmöjligheter och andra fördelar som en samlokalisering medför. Objektet är centralt beläget nära Centralstationen, bussterminalen vid Nils Ericsonsplatsen och E45 med dess av- och påfarter.

Byggnadsdelen består av en låghusdel (fem våningar plus källare) samt en höghusdel (15 våningar plus källare) och kommer anslutas till en befintlig byggnad via förbindelsegångar. Avsikten är att byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Byggnationen beräknas vara klar i början av 2019.

FAKTA

Projektets namn: Regionens hus
Plats:
Göteborg
Byggstart:

Byggslut:
Q1 2019
Beställare:

Projektör:

Entreprenadform:

Yta:
23000 kvm