Skeppsbroplatsen

Skeppsbroplatsen är ett område i centrala Göteborg, innanför vallgraven. Byggnadsprojektet innefattade fastigheterna 52:4 och 52:5, som ägs av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Planen var att omvandla stora ytor kontor i fastigheterna till hotell. Det planerade hotellet ska innehålla 280 rum och blir 11 500 kvadratmeter stort, vilket innebär att drygt 8 000 kvadratmeter kontor byggs om till hotell.

Ventab var delaktiga i projektet och ansvariga för luftbehandling och styr, hela vägen från idé till verklighet.

FAKTA

Projektets namn: Skeppsbroplatsen
Plats:
Göteborg
Byggstart:
Q2 2015
Byggslut:
Q4 2016
Beställare:
BRA Bygg
Entreprenadform:
Totalentreprenad
Yta: 25000 kvm

Skeppsbroplatsen

Skeppsbroplatsen är ett område i centrala Göteborg, innanför vallgraven. Byggnadsprojektet innefattade fastigheterna 52:4 och 52:5, som ägs av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Planen var att omvandla stora ytor kontor i fastigheterna till hotell. Det planerade hotellet ska innehålla 280 rum och blir 11 500 kvadratmeter stort, vilket innebär att drygt 8 000 kvadratmeter kontor byggs om till hotell.

Ventab var delaktiga i projektet och ansvariga för luftbehandling och styr, hela vägen från idé till verklighet.

FAKTA

Projektets namn: Skeppsbroplatsen
Plats:
Göteborg
Byggstart:
Q2 2015
Byggslut:
Q4 2016
Beställare:
BRA Bygg
Entreprenadform:
Totalentreprenad
Yta: 25000 kvm