SKF Kristinedal

Kristinedals träningscenter moderniserar hela sin anläggning och Ventab har blivit ombedda att ansvara för vent, styr och rör och tillsammans med Serneke. Vi jobbar i ett nära samarbete med SKFs personalstiftelse. Projektet pågår i etapper och byggnadsautomationssystem. Projektet är i två etapper och väntas pågå under tre år.

Ansvarig projektledare: Hillevi Skötte.

FAKTA

Projektets namn: SKF Kristinedal
Plats:
SKF Kristinedal
Byggstart:
2018
Byggslut:
Pågående
Beställare:
SKF
Projektör:
ÅF
Entreprenadform:
Samverkan
Entreprenadsumma:
15 MSEK

SKF Kristinedal

Kristinedals träningscenter moderniserar hela sin anläggning och Ventab har blivit ombedda att ansvara för vent, styr och rör och tillsammans med Serneke. Vi jobbar i ett nära samarbete med SKFs personalstiftelse. Projektet pågår i etapper och byggnadsautomationssystem. Projektet är i två etapper och väntas pågå under tre år.

Ansvarig projektledare: Hillevi Skötte.

FAKTA

Projektets namn: SKF Kristinedal
Plats:
SKF Kristinedal
Byggstart:
2018
Byggslut:
Pågående
Beställare:
SKF
Projektör:
ÅF
Entreprenadform:
Samverkan
Entreprenadsumma:
15 MSEK