SKF One Roof

One Roof är arbetsnamnet på en ny byggnad som ska byggas på den södra sidan av Säveån. Det kommer att bli en modern och miljöklassad byggnad på dryga 8 000 kvadratmeter och med plats för över 300 medarbetare. Byggnaden kommer att utgöras av en verkstads- och laboratoriedel samt kontor- och konferensutrymme. 
Bakgrunden är att SKF vill skapa en dynamisk arbetsmiljö med många mötespunkter för samverkan mellan olika avdelningar och kompetenser för att frigöra personalens fulla potential och kunna åstadkomma ett starkt kundfokus. Ventab är delaktiga i One Roof och ansvariga för luftbehandling och styr.

FAKTA

Projektets namn: SKF One Roof
Plats:
Göteborg
Byggstart:
Q3 2014
Byggslut:
Q3 2015
Beställare:
SERNEKE
Projektör:
ÅF
Entreprenadform:
Samverkansentrepenad, Partnering
Yta:
8000 kvm
Luftflöden:
ca 22 m3/s

FAKTA

Projektets namn: SKF One Roof
Plats:
Göteborg
Byggstart:
Q3 2014
Byggslut:
Q3 2015
Beställare:
SERNEKE
Projektör:
ÅF
Entreprenadform:
Samverkansentrepenad, Partnering
Yta:
8000 kvm
Luftflöden:
ca 22 m3/s