SKÖVDE SJUKHUS AS-BLOCKET

Arbetet på Skövde sjukhus är det största och mest omfattande projektet Ventab någonsin tagit sig an. AS-blocket är en nybyggnation om ca 39 000 kvadratmeter och kommer bland annat innehålla akutmottagning, röntgenrum och operationssalar.

I en hypermodern och komplex sjukhusmiljö finns speciella krav vilket gör projektet extra spännande.

Projektet beräknas pågå under 5 år. Mellan 2018 och 2023.

Ansvarig projektledare: Martin Persson.

Illustration: Tyréns

FAKTA

Projektets namn: Skövde sjukhus AS-blocket
Plats:
Skövde
Byggstart:
2018
Byggslut:
2023
Beställare: 
Byggdialog
Projektör:
Bengt Dahlgren
Entreprenadform:
Parnering, ABT
Entreprenadsumma: 26,2 MSEK

SKÖVDE SJUKHUS AS-BLOCKET

Arbetet på Skövde sjukhus är det största och mest omfattande projektet Ventab någonsin tagit sig an. AS-blocket är en nybyggnation om ca 39 000 kvadratmeter och kommer bland annat innehålla akutmottagning, röntgenrum och operationssalar.

I en hypermodern och komplex sjukhusmiljö finns speciella krav vilket gör projektet extra spännande.

Projektet beräknas pågå under 5 år. Mellan 2018 och 2023.

Ansvarig projektledare: Martin Persson.

Illustration: Tyréns

FAKTA

Projektets namn: Skövde sjukhus AS-blocket
Plats:
Skövde
Byggstart:
2018
Byggslut:
2023
Beställare: 
Byggdialog
Projektör:
Bengt Dahlgren
Entreprenadform:
Parnering, ABT
Entreprenadsumma: 26,2 MSEK