Skytteskolan

Göteborgs stad behöver bygga fler skolor för att tillgodose kommande elevökning. Därför planeras fyra nya skolor att byggas i västra Göteborg under de närmaste åren. Ventab och Ventab Styr är en del av satsningen och först ut är Skytteskolan i Högsbo följt av Robertshöjdsskolan i Härlanda. Därefter blir det ytterligare två skolor i västra Göteborg.

I projektet arbetar vi med strategisk partnering. Vi på Ventab ser stora fördelar med arbetsformen då det ger oss chans att vara med och påverka i ett tidigt skede, vilket nästan alltid leder till ett effektivare arbete och bättre slutresultat.

Arbetet är i projekteringsstadie och produktionen påbörjas under våren 2020. Skytteskolan planeras att stå färdig våren 2022.

FAKTA

Projektets namn: Skytteskolan
Plats:
Västra Göteborg
Byggstart:
Q1 2020
Byggslut:
Q1 2022
Beställare:
ByggDialog
Entreprenadform: Totalentreprenad, Partnering

SKYTTESKOLAN

Göteborgs stad behöver bygga fler skolor för att tillgodose kommande elevökning. Därför planeras fyra nya skolor att byggas i västra Göteborg under de närmaste åren. Ventab och Ventab Styr är en del av satsningen och först ut är Skytteskolan i Högsbo följt av Robertshöjdsskolan i Härlanda. Därefter blir det ytterligare två skolor i västra Göteborg.

I projektet arbetar vi med strategisk partnering. Vi på Ventab ser stora fördelar med arbetsformen då det ger oss chans att vara med och påverka i ett tidigt skede, vilket nästan alltid leder till ett effektivare arbete och bättre slutresultat.

Arbetet är i projekteringsstadie och produktionen påbörjas under våren 2020. Skytteskolan planeras att stå färdig våren 2022.

FAKTA

Projektets namn: Skytteskolan
Plats:
Västra Göteborg
Byggstart:
Q1 2020
Byggslut:
Q1 2022
Beställare:
ByggDialog
Entreprenadform: Totalentreprenad, Partnering