Ett händelserikt räkenskapsår för Ventab i Göteborg AB är till ända. Med flera stora projekt och implementeringen av ett nytt arbetssätt har omsättningen ökat till över en kvarts miljard, samtidigt som vinstmarginalen förbättrats.
– Det visar vår styrka på marknaden och är en följd av flera bra affärer och att vi effektiviserat vårt arbetssätt, säger Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB.

Med flera stora projekt under året kan Ventab i Göteborg AB lägga ett mycket bra år till handlingarna. Omsättningen översteg en kvarts miljard och ökade kraftigt från föregående år.
– Det är andra året med successiv vinstavräkning, vilket ger ett mer rättvisande resultat. Vi har gjort många bra affärer, mycket partnering och vi har satt en ny organisation och utvecklat vårt arbetssätt, säger Hillevi Skötte, VD på Ventab i Göteborg AB.

Den stora omsättningsökningen kommer dessutom tillsammans med en ökad vinstmarginal. Något som visar på att utvecklingen av ett nytt arbetssätt burit frukt.
– Det har inneburit att vi fått en bättre effektivitet och planering ute i projekten och att vi kommer närmare kunden, säger Hillevi Skötte som vill framhäva sina anställda:
– Vår duktiga personal har gjort detta möjligt och vi arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsplats och locka till oss den yttersta kompetensen.

Med ett starka siffror i ryggen ser Ventab fram emot kommande år. Andelen löpnade projekt är på en fortsatt hög nivå samtidigt som flera stora projekt är på gång även framöver.
– Vi ser med tillförsikt på framtiden och vi fortsätter arbeta framgångsrikt med vår målsättning att vara det främsta alternativet för våra kunder.