Styr

Med över 30 års erfarenhet av fastighetsautomation vet vår styravdelning vad som krävs.

Utöver vår kunskap ligger vår styrka i att förstå kundens behov. Vi arbetar alltid nära kunden och tack vare ett effektivt arbetssätt och kompetenta medarbetare kan vi ta snabba beslut på plats.

Vi tar systemansvar, projektleder, tar fram systemlösningar, konstruerar, programmerar, installerar och driftsoptimerar. Vår kompetens är med andra ord bred och vi har mångårig erfarenhet av programmering och integration av olika styrsystem och styrfabrikat som exempelvis SAIA. Dessutom ligger vi i framkant inom systemintegration med SCADA-system för fastighetsägare med långsiktiga förvaltningsbehov.

Vi är helt fabriksoberoende vilket innebär att vi är flexibla och med systemkunskap om fastighetsinstallationer inom VS och el kan vi ta ett helhetsansvar.

Resursbredden vi har tillsammans med Vent och Service är unik.