Nu drar två stora projekt igång för göteborgska ventilationsföretaget Ventab. Det handlar om en ny tågdepå i Kärråkra, Hässleholm och Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. Projekten har en ordersumma på 100 miljoner kronor.
– Två stora projekt som visar på både kompetens och resursbredd från vår sida, säger Ventabs VD Hillevi Skötte.

Projektet med Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Trollhättan, där Ventab är generalentreprenörer och samarbetar med Fyrkantens Ventilation, startade i september. Uppdraget går ut på att installera 62 nya luftbehandlingsaggregat och arbetsleda både styr, el, rör och bygg.

– Att vi kan projektleda även andra discipliner än styr och vent visar på den breda kompetens vi har. Den stora utmaningen här blir att ombyggnationen sker under drift, säger Martin Persson, projektledare.

Projektet beräknas pågå under två år och förutom att säkerställa att klimatet blir bättre och att sjukhuset får den luft den behöver, görs även energioptimerande åtgärder.

I skånska Kärråkra ligger Ventab i startgroparna för att ge sig in i det projekt som rör en ny tågdepå för underhåll, reparationer, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen och Pågatågen.

– Depån kommer att bestå av fem byggnader innehållande verkstad, kontor, städbyggnad, hjulsvarv, kombihall, en mottagningsstation samt en städplattform. Så det är ett jättejobb totalt sett, säger Tomas Nordin, projektledare på Ventab.

Arbetet utförs närmast tillsammans med elteknikbolaget Eitech samt Kungälvs rörläggeri utöver beställare Region Skåne och byggherren NCC.
– Roligt att vara del av ett partneringjobb där vi alla hjälps åt och strävar åt samma håll. Det bidrar till en väldigt god arbetsmiljö, säger Tomas Nordin.

Den sammanlagda ytan för depån ligger på 26 000 kvadratmeter och beräknas sysselsätta tio till tolv montörer fram tills Ventabs del i arbetet är klart under sommaren 2019.