Vent

Från det att du har en idé vill vi vara med och skapa ventliationsklimatet. Antingen genom att ansvara för projektering eller vara en aktiv samarbetspartner. Vi vågar lova att ju tidigare vi får vara med och bidra med vår kunskap, desto bättre blir slutresultatet.

Förutom kvalité och pålitlighet kan vi i ett tidigt skede implementera ett bra energi- och miljötänk samtidigt som vi får större utrymme för att tänka kostnadseffektivt, både med avseende på produktval och installationslösningar.

Vi behärskar alla led i processen som projektering, produktion, systemintegration, driftsättning, injustering och driftsoptimering.

Vi har erfarenheten och kompetensen. Vi är ett av ett av de äldsta och största ventilationsföretagen i Västsverige. Vi är det av en anledning.

Resursbredden vi har tillsammans med Styr och Service är unik.