Nu står det klart att Ventab i Göteborg och Ventab Styr blir en del av satsningen när Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ska bygga en fossilfri förskola på Hisingen i Göteborg. Skolan, som kommer att få namnet Hoppet, planeras stå klar under 2021. Ventab ansvarar för installationen av både ventilation och styr-och övervakning.

– Det är ett roligt men framförallt viktigt och utmanande projekt. En stor del av vårt uppdrag kommer innebära att vi skapar lösningar vad gäller materialval och tillvägagångssätt som är helt fossilfria, säger Hillevi Skötte som är VD på Ventab i Göteborg.

Förskolan Hoppet är en del av Göteborgs Stads långsiktiga mål att minska konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75 procent fram till 2050. Och det är första gången det byggs på det här sättet.

Projektet utmanar traditionella byggmetoder och för alla delaktiga i byggnationen innebär det att ha en helhetssyn i samtliga led, såväl transporter som maskiner och materialval.
– Hoppet är ett framtidsinriktat innovationsprojekt. Vi kommer hela tiden se till att undvika att fossila ämnen används i samtliga Ventabs aktiviteter. Det är första gången vi och vår bransch tar oss an ett projekt där det finns så tydliga krav på fossilfri materialanvändning. Tillexempel kommer vi titta på alternativ kanalisation och försöka hitta systemlösningar som minimerar mängden installationsmaterial, säger Martin Persson, VD på Ventab Styr.

Derome är totalentreprenörer och projektet är en samverkansentreprenad. Läs mer om projektet här.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hillevi Skötte, VD Ventab i Göteborg AB, 031–868980, hillevi@ventab.se
Martin Persson VD Ventab Styr AB,   070-962 76 49, martin.persson@ventab.se

 

Ventab har sedan 1977 arbetat med inomhusklimat. Vi arbetar brett och har kunder på flera olika områden. Vi har mångårig erfarenhet av att driva större projekt. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr AB omsätter idag omkring 330 miljoner kronor och har drygt 80 anställda. Det gör oss till ett av de största i branschen i Västsverige.