Sedan våren 2021 är Ventab i Göteborg och Ventab Styr i full gång med att ställa om sina företagsbilar till el-och laddhybrider. Den nya satsningen på miljöfordon är en av insatserna för att minska den egna verksamhetens koldioxidutsläpp. Nu har de första elbilarna satts i rullning, och fler är att vänta.

Beslutet om nya bilar grundar sig i Ventabs målsättning att minska den egna verksamhetens koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning.
–Det finns ett hållbarhetsfokus inbyggt i vår affärsidé. Vi ser till att fastigheter långsiktigt får en minskad negativ påverkan på klimat och miljö. Med erbjudanden inom ventilation, fastighetsautomation och energioptimering gör vi en hållbarhetsgärning som sträcker sig utanför den egna verksamheten. Men vi vill såklart också göra vad vi kan för att minska vår egen verksamhets påverkan, säger Lars-Gunnar Skötte, bilansvarig på Ventab.

Han är nöjd med utvecklingen och beslutet om att företagsbilarna successivt ska bytas ut till el-och laddhybrider.
–Vi har länge haft ögonen på en sådan här lösning, främst utifrån en hållbarhetsaspekt men också för att flera medarbetare har efterfrågat det. Vid sidan om de miljömässiga fördelarna är det förmånligt för medarbetarna men en oförändrad kostnad för företaget. Ett bra val för alla helt enkelt.

Totalt rör det sig om 50 företagsbilar inom Ventab och Ventab Styr. Två laddhybrider från Volvo är levererade, två nya är på ingång och sju elbilar från Volkswagen är beställda. Två stycken, modell Volkswagen ID.4, är redan på plats och har tagits i drift av medarbetarna Dan Dreifeldt och Pierre Jonasson. De båda är nöjda med satsningen och ser endast fördelar med de nya miljöfordonen.

–Det är såklart en ekonomisk fördel, samtidigt som man gör en insats för miljön. Nu ska man bara komma ihåg att ladda, men det är inget problem. Jag ansluter till en laddningsstation varje gång jag parkerar och det fungerar jättebra, berättar Pierre.

–Vi har solceller hemma, så vi passar på att ladda när solen lyser. Det är väldigt smidigt. Den största skillnaden är att det är tyst, vilket är skönt såklart. Sen i övrigt är det en bra bil, den är rymlig och nya bilar blir ju överlag bättre och bättre. Man kan lasta på både taket och koppla på dragkrok med kärra, så den har allt jag behöver. Vi har bara sett fördelar än så länge, säger Dan.