Ventab blir en del av byggnadsprojektet Natrium, en satsning av Göteborgs Universitet med syfte att samla ihop verksamheter inom den Naturvetenskapliga fakulteten. Fastigheten kommer bland annat att rymma avancerad laboratoriemiljö vilket ställer särskilt höga krav på ventilationssystemen.

Natrium ska samla olika verksamhetsdelar av den naturvetenskapliga fakulteten och skapa ett sammanhängande campus med den medicinska utbildningen samt forskningen vid Sahlgrenska Akademin. Fastigheten kommer bland annat att rymma avancerad laboratoriemiljö vilket ställer särskilt höga krav på ventilationssystemen.
– Vi är såklart väldigt glada för förtroendet. Byggnader med komplexa behov och avancerade system har blivit lite av vårt expertområde och i det här projektet får vi visa vad vi går för, säger Maria Sörensson, projektledare på Ventab med ansvar för Natrium.

Det är Akademiska Hus som är beställare och som kommer att förvalta byggnaden. Byggnationen sker i samverkan med Skanska.
 Vi är glada över att utföra uppdrag för Skanska tillsammans med Akademiska Hus, och byggnationen av Natrium är verkligen ett spännande projekt med ett genomgående och viktigt hållbarhetsfokus, säger Maria Sörensson.

Natrium kommer att bli över 30 000 m2, samt med en tillhörande ombyggnation på 2 000 m2. Nybyggnationen kommer att bestå av två huskroppar med sju våningsplan, samt en mellanliggande del för atrium och mötesplats. Lokalerna kommer främst att utgöras av undervisningslokaler, avancerade labbmiljöer och kontor, där cirka 500 anställda och 3 000 studenter flyttar in.

Byggnaden kommer att vara certifierad som Miljöbyggnad Guld, vilket ställer höga krav på bland annat hållbara materialval och energieffektivitet. Genom en smart behovsstyrning av ventilation och de övriga fastighetstekniska systemen ska energianvändningen optimeras till det yttersta. Byggstarten skedde under 2020 och det beräknas stå färdigt under våren 2023.

Bild: Kanozi Arkitekter

För ytterligare information:
Hillevi Skötte, vd Ventab i Göteborg AB, hillevi@ventab.se, 0709 62 76 48
Maria Sörensson, projektledare Ventab i Göteborg AB, maria@ventab.se, 0709-62 76 02

Ventab är en av de största och mest erfarna aktörerna inom ventilation och fastighetsautomation i Västsverige med huvudkontor i Göteborg sedan 1977. Ventab i Göteborg AB och Ventab Styr omsätter idag omkring 300 miljoner kronor med drygt 80 anställda.