Våra värderingar

Omtanke, kreativitet och prestation.Det är våra grundläggande värderingar som tillsammans ser till att vi håller hög kvalité och är det moderna och trygga valet för våra kunder.

För oss på Ventab är det viktigt att värna om de runtomkring oss. Det innebär att vi gör vårt allra bästa för att våra anställda, våra samarbetspartners och våra kunder ska ha det så bra som möjligt.

För att uppnå det bygger vi vår dagliga verksamhet runt våra kärnvärden – omtanke, kreativitet och prestation. De utgör grunden för allt vi gör och definierar vår strategi både internt och externt. God affärsetik och moral är hörnstenar i vårt företag, precis som hög kvalité, professionalitet och innovation.

På ett prestigelöst och pålitligt sätt vågar vi på Ventab utmana och tänka nytt.

Omtanke

Vi bryr oss om varandra, våra samarbetspartners och våra kunder.

Kreativitet

Vi ligger i framkant med innovativa och energieffektiva lösningar och tänker utanför boxen.

Prestation

Vi ska prestera i alla lägen, vara professionella och hålla tider och kvalitet.